Del

Nye satser for døgnbetaling ved grænseoverskridende transport

Satserne for døgnbetaling ved grænseoverskridende transport er ændret pr. 1. marts 2024. Døgnbetalingen for en faglært chauffør beløber sig til 1796,21 kroner. 

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse pr. 1. marts er ændret. Derfor er DTL's arbejdsgiverforening (DTL-A) og 3F er blevet enige om, at satserne i overenskomst vedrørende løn og arbejdsforhold for chauffører og
medarbejdere beskæftiget med grænseoverskridende transporter for så vidt angår § 4, stk. 1 og § 11,
stk. 2 og lærlingeoverenskomstens § 16 ændres.

Døgnbetalingen pr. 1. marts 2024 ser således ud for de forskellige grupper:

 


For en nyansat eksportchauffør udgør døgnbetalingen:

Døgnbetaling: 

kr. 

1.103,16

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

574,00 

I alt: 

kr. 

1.677,16

 

 

 

Overskydende timer pr. time: 

kr. 

45,96

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

23,92 

I alt: 

kr. 

69,88

 

 

 

Efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden udgør døgnbetalingen:

 

 

 

 

 

Døgnbetaling: 

kr. 


1.182,21
 

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

574,00 

I alt: 

kr. 

1.756,21

 

 

 

Overskydende timer pr. time: 

kr. 

49,26

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

23,92 

I alt: 

kr. 

73,18

 

 

 

For faglærte chauffører udgør døgnbetalingen:

 

 

 

 

 

Døgnbetaling: 

kr. 

1.222,21

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

574,00 

I alt: 

kr. 

1.796,21

 

 

 

Overskydende timer pr. time: 

kr. 

50,92

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

23,92 

I alt: 

kr. 

74,84

 

Lærlinge:

 

 

Timeløn 

Rejsegodtgørelse 

I alt pr. time 

Døgn- 

betaling 

 

 

 

 

 

I det sidste år af lærekontraktperioden 

kr. 26,29

kr. 23,92 

kr. 50,21

kr. 1.205,04

I det næstsidste år 

kr. 21,29

kr. 23,92 

kr. 45,21

kr. 1.084,97

I det tredjesidste år 

kr. 16,91

kr. 23,92 

kr. 40,83

kr. 979,82

 

Se oversigten pr. 1. marts her