Del

Nye satser for skattefri rejsegodtgørelse

Den nye sats for skattefri rejsegodtgørelse er kr. 574,00 pr. 1. januar 2024.

SKAT har ved årsskiftet som vanligt ændret satserne for den skattefri rejsegodtgørelse, der pr. 1. januar 2024 er forhøjet til 574,00 kr. pr. døgn. 


Det medfører, at satserne i Transportoverenskomstens afsnit om grænseoverskridende kørsel (eksportoverenskomsten) også ændret.
 

 

Døgnbetalingen i Eksportoverenskomstens § 4, stk. er pr. 1. januar 2024 følgende: 

Døgnbetaling: 

kr. 

1.045,66 

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

574,00 

I alt: 

kr. 

1.619,66 

 

 

 

Overskydende timer pr. time: 

kr. 

43,57 

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

23,92 

I alt: 

kr. 

67,49 

 

 

 

Efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden 

 

 

 

 

 

Døgnbetaling: 

kr. 

1.124,71 

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

574,00 

I alt: 

kr. 

1.698,71 

 

 

 

Overskydende timer pr. time: 

kr. 

46,86 

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

23,92 

I alt: 

kr. 

70,78 

 

 

 

For faglærte chauffører: 

 

 

 

 

 

Døgnbetaling: 

kr. 

1.164,71 

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

574,00 

I alt: 

kr. 

1.738,71 

 

 

 

Overskydende timer pr. time: 

kr. 

48,53 

Rejsegodtgørelse: 

kr. 

23,92 

I alt: 

kr. 

72,45 

 

Døgnbetalingen for elever i Lærlingeoverenskomstens § 16 er pr. 1. januar 2024 følgende: 

 

 

Timeløn 

Rejsegodtgørelse 

I alt pr. time 

Døgn- 

betaling 

 

 

 

 

 

I det sidste år af lærekontraktperioden 

kr. 24,73 

kr. 23,92 

kr. 48,65 

kr. 1.167,60 

I det næstsidste år 

kr. 19,90 

kr. 23,92 

kr. 43,82 

kr. 1.051,68 

I det tredjesidste år 

kr. 15,68 

kr. 23,92 

kr. 39,60 

kr. 950,40 

 

DTL's arbejdsgiverforening har i starten af januar skrevet til medlemmerne og informeret om ændringerne.