Del

Nye satser for skattefri rejsegodtgørelse

De nye satser for skattefri rejsegodtgørelse er gældende fra 1. marts 2023.

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er ændret.

Det har medført, at DTL's arbejdsgiverforening og 3F er blevet enige om, at satserne i overenskomst vedrørende løn og arbejdsforhold for chauffører og medarbejdere beskæftiget med grænseoverskridende transporter for så vidt angår § 4, stk. 1 og § 11, stk. 2 og lærlingeoverenskomstens § 16 ændres.

Oversigt: Skattefri rejsegodtgørelse 2023

Skattefri rejsegodtgørelse for chauffører ved kørsel til, fra og i udlandet

I henhold til grænseoverskridende overenskomst udbetales rejsegodtgørelse skattefrit med kr. 555 pr. døgn og kr. 23,13 pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedage.

Kørsel i Danmark (chauffører)

I henhold til nationale overenskomster udbetales ikke skattefri rejsegodtgørelse, men chaufføren kan ligningsmæssigt fradrage kr. 555 pr. døgn + kr. 23,13 pr. efterfølgende påbegyndt time.

Selvstændige (selvkørende vognmænd)

Fradrag i personlig indkomst på kr. 555 pr. døgn + kr. 23,13 pr. efterfølgende påbegyndt time eller fradrag for dokumenterede udgifter.

Loft på skattefrirejsegodtgørelse

Fra og med 2010 er der indført et loft på 50.000 kr. årligt for skattefri rejsegodtgørelse.

Som følge af den seneste skattereform er loftet pr. 1. januar 2013 nedsat til 25.000 kr. årligt, som pr. 1. januar 2023 er indeksreguleret til 30.500 kr. årligt.

Loftet gælder både chaufførers ligningsmæssige fradrag ved kørsel i Danmark og selvstændige vognmænds fradrag. Loftet berører dog ikke den grænseoverskridende overenskomst, hvor godtgørelsen udbetales som en diæt. Loftet omfatter heller ikke selvstændiges fradrag for dokumenterede udgifter.

Se oversigten pr. 1. marts 2023