Del

Sikkerhedsgodkendelse af lastbiler i London

Lastbiler på mere end 12 tons skal have en sikkerhedsgodkendelse for at køre ind i London. Her kan du bl.a. læse mere om kravene, og hvordan du ansøger.

Siden oktober 2019 skal lastbiler på mere end 12 tons totalvægt (N3) have en sikkerhedsgodkendelse for at køre ind i London (Greater London).

Sikkerhedsgodkendelsen hedder Direct Vision Standard (DVS) og indfases over tid frem mod 2024. Lovgivningen er en del af en strategisk indsats om ”Vision Zero” for bedre trafiksikkerhed for fodgængere og cyklister i Londons gader.

Sikkerhedsgodkendelsen bygger på en godkendelsesordning, hvor lastbilen kan opnå en rating på 0 – 5 stjerner, hvor 0 betyder ”begrænset direkte udsyn”, og 5 betyder ”forbedret direkte udsyn”. Har lastbilen 0 stjerner i rating, må den ikke køre ind i London. Men ved at installere særligt påkrævet udstyr, kan den alligevel opnå sikkerhedsgodkendelse.

 

Krav til godkendelse af lastbilen

For at kunne opnå en godkendelse ved en rating på 0 stjerner, skal lastbilen leve fuldt op til nedenstående krav. Dette gælder også, selv om lastbiler af nyere dato typisk lever op til kravene til spejle, har monteret kamera og/eller har en opbygning, som erstatter kravet til sideafskærmning. Lastbilen skal således leve fuldt op til følgende krav:

  • Cyklistspejl, klasse V, i lastbilens højre side.
    Frontspejl, klasse VI.

  • Sideskærmning i begge sider af køretøjet, der kan erstattes af fast opbygning med fx tank og sideskabe.

  • Eksterne piktogrammer påsat lastbilen, der advarer lette trafikanter om fare.

  • Et sensorsystem i lastbilens førerhus, der advarer chaufføren om lette trafikanter på siden af køretøjet.

  • Et akustisk advarselssystem, som advarer lette trafikanter, når lastbilen skal svinge til venstre.

  • Et fuldt operationelt kamera moniteringssystem på højre side af lastbilen.

    Opnår lastbilen en sikkerhedsgodkendelse ved rating på 0 – 2 stjerner, må den køre ind i London frem til oktober 2024. Godkendelser ved 3, 4 og 5 stjerne rating vil være gyldig i 10 år.

Overtrædelse

Fra d. 1. marts 2021 kan man blive pålagt en bøde, hvis man kører ind i London uden at have den rette sikkerhedsgodkendelse. Bøden er på £ 550, og betales inden for 14 dage, får man rabat.

Sådan søger du

Vognmanden søger om en certificering på baggrund af lastbilens registreringsoplysninger. Er det en lastbil af ældre dato, eller er den registreret i udlandet, tilføjes ansøgningen oplysninger om lastbilens sikkerhedsudstyr, evt. ved at dokumentere sikkerhedsudstyret med foto.

Bemærk i øvrigt, at der kan være andre regler ved kørsel i London, som fx miljøkrav og kørselsforbud, som du skal være opmærksom på.

Her ansøger du om sikkerhedsgodkendelse