Del

Kontakt ansvarlig

Torsten Laksafoss Holbek

Brexit: Hvor står vejtransporten?

EU og Storbritannien indgik lige før årsskiftet en aftale om det fremtidige forhold. Hvad betyder det for vejtransporten? Det kan du læse om herunder

Aftale er tæt på niveau for markedsadgang tilladt internt i EU

På vejtransportområdet giver aftalen fuld adgang til at udføre international transport mellem Storbritannien og et EU-medlemsland, og det vil ikke være nødvendigt med særlige ECMT-tilladelser.

Dokumentationskrav til toldmyndighederne må dog forventes. Ifølge den internationale vognmandsorganisation IRU kan transportvirksomheder bruge enten CTC eller TIR for at stille garantier for told og afgifter. De britiske toldmyndigheder (HMRC) har testet TIR til transport mellem EU og Storbritannien og bekræftet, at de er villige til at fortsætte håndteringen fra 1. januar 2021.

Samlet set er der tale om en ganske liberal aftale på vejtransportområdet med langt større markedsadgang end nogen andre tredjelande besidder i dag. Dette gælder særligt ift. muligheden for at udføre tredjelandstransporter, der i dag er begrænset for andre tredjelande, samt adgangen til at udføre cabotage-kørsel, som ingen andre tredjelande besidder i dag.

Aftalen ligger meget tæt på det niveau af markedsadgang, som man tillader internt i EU.

 

Cabotage- og tredjelandskørsel

Britiske lastbiler og lastbiler fra EU-lande får ret til at køre to ekstra transporter efter de har krydset grænsen.

Køretøjer fra EU-lande, herunder Danmark, kan således udføre to cabotageture i Storbritannien.

For britiske køjetøjer gælder følgende:
To tredjelandstransporter eller,
én cabotage-transport og én tredjelandstransport (skal ske foretages senest syv dage efter en international transport).

Af hensyn til Irland har man i aftalen herudover sikret, at transit via Storbritannien fra et medlemsland til et andet er tilladt.

 

Køre- og hviletid

Her gælder EU-reglerne, inklusiv de nye køre- og hviletidsregler fra vejpakken blandt andet forbuddet mod at tage regulært ugehvil i køretøjet og forpligtelsen om ”return to home” for chauffører.

 

Fair transport og sikkerhed

Alle operatører, chauffører og køretøjer, der er involveret i international transport mellem EU og Storbritannien, vil være bundet af de fælles standarder, der er fastlagt i aftalen, som er specifikke for vejtransportsektoren.

Disse omfatter især chaufførers arbejdsforhold, deres kvalifikationsniveau, tekniske krav til køretøjer og minimumsbetingelser for operatører for at opnå et kørekort.

Derudover gælder de sociale bestemmelser for at sikre fair konkurrence som er en del af den samlede aftale, også dem som blev vedtaget med vejpakken.

Eksempelvis stilles der krav om, at regler om udstationering og køre- og hviletid finder anvendelse.

Læs mere: Her kan du læse aftalens indhold om vejtransport