Del

Kontakt ansvarlig

Marianne Kragh

Chefkonsulent i Dansk Erhverv. Uddannelse.

Midlertidige muligheder for godtgørelse af kurser på Transportoverenskomstens område

Læs om midlertidige muligheder for at tilbyde efteruddannelse til overenskomstansatte medarbejdere med godtgørelse fra kompetencefonden.

På grund af den ekstraordinære situation, der er opstået som en følge af covid-19 pandemien, hvor arbejdsmarkedet er under stort pres, har DTLs medlemmer fået nye midlertidige muligheder for at tilbyde efteruddannelse til overenskomstansatte medarbejdere med godtgørelse fra kompetencefonden.

Ansøgning om tilskud
Virksomheder kan få tilskud fra kompetencefonden til medarbejdere, der er ansat i henhold til Transportoverenskomsten - uagtet ancienniteten i virksomheden. Der kan ydes tilskud i op til 4 uger efter denne bestemmelse.

Godtgørelse fra kompetencefonden til fjernundervisning søges via Pension Danmark - KLIK HER

Økonomi
Virksomheden betaler sædvanlig overenskomstmæssig løn, jf. § 19, stk. 3 i Transportoverenskomsten til medarbejdere, der deltager i AMU. Kompetencefonden bidrager med 60 kr. pr. time. Der kan søges VEU-godtgørelse på 119,05 kr. pr. time, så den samlede godtgørelse bliver på 179,05 kr. pr. time. (Alle beløb er 2020-satser). Der ydes også tilskud til deltagerbetaling.

Også mulighed for tilskud til anden uddannelse
Der er samtidig gode støttemuligheder i forhold til ordblindeundervisning (OBU) og Forberedende Voksenundervisning (FVU) i fagene: FVU Start, Dansk, Matematik, Engelsk og IT-digital.

Der er mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), som er på samme niveau som højeste dagpengesats (119 kr. i 2020). Derudover støtter TLK-fonden med et tilskud på 85 kr. pr. time til de nævnte uddannelser. Der er ingen begrænsninger på antal kursusdage for FVU og OBU. Undervisningen er gratis.

Kontakt
Hvis I har spørgsmål vedr. denne ordning, så kontakt Pension Danmark – 7012 1342 – de hjælper gerne.

Eller kontakt uddannelsesmedarbejderne i Dansk Erhverv:

Marianne Kragh
Chefkonsulent
Tlf. 3374 6187
mar@danskerhverv.dk

Trine Mølhart Mønster
Uddannelseskonsulent
Tlf. 33746 238
tmm@danskerhverv.dk