Del

Kontakt ansvarlig

Kurt Rinhack

Konsulent

Få overblik over lærlinge og økonomi

Mange vognmænd kender ikke til mulighederne for at få økonomisk tilskud til lærlingeforløb. Læs herunder om de forskellige muligheder.

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND gennemførte i efteråret 2021 en medlemsundersøgelse, som viste, at mange vognmænd faktisk ikke har kendskab til de muligheder, de har for at få økonomisk tilskud til lærlingeforløb.

Læs her om de forskellige muligheder.

Lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)
Når lærlingen er på skole, får du lønrefusion fra AUB. I 2022 udgør satsen for en ordinær erhvervsuddannelseselev:

  • 2.918 kr. pr. skoleuge for en 1. årselev

  • 3.432 kr. pr. skoleuge for en 2. årselev

  • 3.709 kr. pr. skoleuge for en 3. årselev

  • 4.202 kr. pr. skoleuge for en 4. årselev

  • 5.507 kr. pr. skoleuge for en voksenelev


Voksenlærlingeordningen

Jobcentrene kan efter nærmere bestemmelser give tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, der er fyldt 25 år, når uddannelsen starter.

  • Ufaglærte og folk med en uddannelse, der ikke har været brugt inden for de sidste fem år, og som har været ledige i mere end to måneder, kan få et tilskud på 45 kroner i timen i hele uddannelsens praktikperiode.

  • Faglærte med mere end 12 måneders ledighed kan få et tilskud på 45 kroner i timen i hele uddannelsens praktikperiode. Faglærte med mere end seks måneders ledighed vil også være omfattet heraf, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft.

  • For øvrige ufaglærte ledige med mindre end to måneders ledighed og for ufaglærte i job yder jobcenteret et tilskud på 30 kroner i timen op til de første to år af uddannelsesperioden, forudsat at uddannelsen er inden for områder med behov for arbejdskraft.

Listen over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft, udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering to gange om året.

Svendebonus og refusion af udgifter til lærlinge
Er din virksomhed medlem af DTL-A, har du mulighed for at søge om refusion af visse udgifter forbundet med dine lærlinge samt en svendebonus på 10.000 kroner. Støtten ydes via Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond (GUU). Det er en betingelse for at kunne benytte ordningen, at der er tale om en uddannelse inden for transportområdet, og at elevforholdet er påbegyndt i perioden 1. marts 2014 og frem. Ordningen omfatter både unge erhvervsuddannelseselever og voksenelever.


Kilde: Dansk Erhverv og DTL-A

 

Læs mere i pjecen om, hvordan du kan hente elever og ufaglærte til din virksomhed

Læs pjecen Rekruttering og uddannelse i transporbranchen