Del

Ny dimensionsbekendtgørelse offentliggjort

Med den nye dimensionsbekendtgørelse er vinderne trailerne med ekstra længde, og større akseltryk på de treakslede påhængsvogne og trailere, større totalvægt på fem- og fireakslede lastbiler, samt ekstra længde til kranbilerne. Taberne blev de treakslede lastbiler og kærrer samt de syv- og otteakslede vogntog.

Den nye og længe ventede bekendtgørelse indeholder mange nye og gode initiativer, til glæde for transporterhvervet. DTL- Danske Vognmænd har kigget nærmere på nogen af de vigtige ændringer. 

15 m traileren er en realitet 

I paragraf 10 står der at et vogntog, som består af en bil med en sættevogn, ikke må have en længde, der overstiger 17,88 m, og afstanden mellem hovedbolten og sættevognens bageste punkt må ikke overskride 13,38 m og tilsvarende må radius mellem hovedboltens akse og et vilkårligt punkt på sættevognens forende ikke overstige 2,04 m.  

Det betyder, at sættevognene nu for første gang i rigtig mange år får et tiltrængt længdeløft. Har sættevogntoget en lastbil med et aerodynamisk førerhus, kan længden dog overskride 17,88 m. 

Sættevognstog, der er udstyret med en kran på mere end 8 t/m, kan dog forøge den maksimalt tilladte længde på 17,88 m med op til 0,62 m. Vogntog der er udstyret med en kran på mere end 8 t/m kan tilladte maks. længde forøges med den nødvendige plads op til 2,00 m. Den samlede ladlængde må fortsat ikke være længere end 15,65 m.  

I paragraf 16 stk. 3 kan man læse at et påhængskøretøj med en akselgruppe på tre aksler ikke må overstige 27 tons, det kræver dog at afstanden mellem den første og sidste aksel ikke må være under 2,80 m eller inden af de indbyrdes akselafstande må være under 1,30 m.  

Toakslede lastbiler, der indgår i vogntogskombinationer, kan forøge den tilladte totalvægt fra 18 til 20 tons, når der er tilkoblet et påhængskøretøj.  

Treakslede lastbiler kan hæves i totalvægt med den ekstra vægt, der kræves ved anvendelse af alternative drivmidler, dog maks. 1 tons. Anvendes der i stedet nulemissionsteknologi kan forhøjelsen gå helt op til 2 tons.  

Lastbiler med fire aksler kan hæves op til 36 tons, hvis afstanden mellem den forreste og bageste aksel er 6,40 m eller større, eller såfremt de to forreste aksler er styrende og afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,50 m eller højere. Totalvægten kan gå op til 34 tons for fireakslede lastbiler med to styrende foraksler, hvis afstanden mellem forreste og bageste aksel er 5,00 m eller mere. Eftersom tripplebogier på motordrevne køretøjer forbliver på maksimalt 24 tons, kræver en forøgelse til 33 tons, at vognen har en 9 tons foraksel, og skal man op på 34 tons, kræves der en 10 tons foraksel.  

De femakslede lastbiler kommer 

Flere vognmænd kan nu se frem til snart at kunne udnytte deres femakslede lastbiler, hvoraf nogen har været i drift i mange år på lav totalvægt. De har indtil nu har været nærfåtallige, men kan efter nytår sættes op til 42 tons. Det kræver dog, at afstanden fra den forreste til den bageste aksel er på mindst 7,40 m. Er afstanden i stedet i intervallet 6,80 m til 7,39 m reduceres den tilladte totalvægt til 40 tons, og er afstanden nede i rubrikken 5,50 m til 6,79 m, når totalvægten kun op på 36 tons.  

Treakslede påhængsvogne har også mulighed for en vægtforøgelse på 3 tons til en totalvægt på 27 tons. Til gengæld bliver der ikke nogen totalvægtsforøgelse til de treakslede kærrer, selv om det ville være meget relevant.  

Den fireakslede påhængsvogn hæves, uanset om det er en 2+2 version eller en 1+3 version, med to tons til 32 tons totalvægt. For kombinationen med tre bagaksler, kræves der dog mindst 30 % af den samlede totalvægt skal hvile på forakslen, og det betyder,  at forakslen skal være en 10 tons aksel.  

De femakslede vogntog kan sættes helt op til 47 tons i vogntogsvægt, dog skal man være opmærksom på, at der er krav om mindsteafstand mellem bageste aksel på det trækkende køretøj på 3,50 m ved en vogntogsvægt over 46 tons.  

Der er også et godt løft til de seksakslede vogntog, hvor kombinationerne med 4-akslede lastbiler og toakslede påhængskøretøjer kan gå op til 52 tons, og 3-akslede lastbiler med 3-akslede påhængsvogne eller sættevogne kan gå helt op på 53 tons. Der er dog også kommet et nyt afstandskrav. Når vogntogsvægten på et 6-akslet vogntog overstiger 50 tons, er der krav om, at der skal være mindst 3,50 m i afstand fra bageste aksel på lastbilen til forreste aksel på påhængskøretøjet, og det er uanset, om det er en tilkoblet sættevogn eller en påhængsvogn.    

Alle de nye initiativer er gode, men det der for alvor skal løfte de tunge transporter og udløse et kraftigt reduceret CO2-udslip, nemlig de syvakslede 56 tons vogntog og de 8 akslede MVT4-kombinationer, er ikke med i denne omgang. Hele branchen ser frem mod, at der snarest kommer en afklaring med en forøgelse af den tilladte totalvægt på 3-akslede lastbiler samt en forhøjelse af vogntogsvægtene for 7 og 8-akslede vogntog. 

Læs hele bekendtgørelsen her