Del

Vognmand frifundet for brud på arbejdsmiljøloven

Chauffør var instrueret korrekt, men det så han stort på og faldt ned fra lastbilen. Nu er vognmanden frikendt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Med god hjælp fra DTL’s arbejdsgiverforening, DTL-A.

Har du instrueret dine folk efter reglerne i arbejds­miljøloven, står du godt rustet mod bøder og ansvar, hvis uheldet er ude og en chauffør kommer til skade.

Det er pointen i en dom, som Retten i Odense afsagde sidst i september, hvor vognmandsfirmaet Kai Andersens Eftf. var på anklagebænken for brud på arbejdsmiljøloven og med udsigt til en bøde på 70.000 kroner.

Sagen handlede om en arbejdsulykke, hvor en chauf­før faldt ned fra pendelsiden på sin kranbil og bræk­kede håndledsknoglen. Ifølge anklagemyndigheden havde vognmandsfirmaet ansvaret, fordi arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds­mæssigt forsvarligt.

Direktør Martin Hummel fra Kai Andersens Eftf. forklarede i retten, at chaufførerne har klare ret­ningslinjer, som forbyder dem at gå ud på en udslået pendelside, da den ikke er gangareal. Chaufførerne er endvidere instrueret i, at kan arbejdet ikke udfø­res uden at stå på pendelsiden, så skal det stoppes, og de skal så kontakte kontoret og meddele, at opgaven ikke kan udføres.

Men chaufføren i den konkrete sag ignorerede instruksen og trådte ud på pendelsiden, selv om han godt vidste, at det var imod virksomhedens instruks. Han fortsatte kranopgaven og trådte på et tidspunkt tilbage og faldt derved halvanden meter ned, tog fra med hænderne og pådrog sig derved håndleds­skaden. Skaden kostede en tur på skadestuen og uarbejdsdygtighed i 10-12 uger.

I sin dom fandt retten ikke, at anklagemyndighe­den havde ført bevis for, at Kai Andersens Eftf. havde tilsidesat sine pligter i henhold til arbejdsmiljøloven. Virksomheden blev derfor frifundet.

Læs hele artiklen i det nye nummer af DTL Magasinet