Del

Vognmænd ramt på pengepungen

Vognmændene har oplevet økonomisk tilbagegang i 2023 ovenpå rekordår sidste år. Samtidig forventer et flertal faldende investeringer. Det viser DTL’s årlige konjunkturundersøgelse.

Himlen er blevet mindre blå, og spredte skyer er trukket op over vognmandsvirksomhederne i Danmark. Vognmændenes økonomiske resultat for 2023 viser nemlig et gennemsnitligt fald med fem procent. 

Faldet sker dog på baggrund af et historisk godt resultat i 2022 – se også grafen nederst på siden. 

Det viser DTL – Danske Vognmænds Konjunkturundersøgelse 2024. Der er flere grunde til tilbagegangen, forklarer DTL’s økonom Morten Pernø. 

- For det første har vi fået højere renter, som er en meget væsentlig forklaring. Når man går fra en lav rente og op til en rente på fire-fem procent, så påvirker det efterspørgslen, som netop er hensigten for at få dæmpet inflationen i samfundet, siger han. 

Morten Pernø peger også på fornyelsen af transportoverenskomsten i 2023. 

- Transportoverenskomsten, der bar stærkt præg af inflation og dermed lønkrav, bevirkede nogle væsentlige løft i omkostningerne hos vognmændene, siger han, der også peger på de stadigt høje og svingende dieselpriser bl.a. på grund af krig i Ukraine og Mellemøsten som en medvirkende faktor. 

Svag optimisme for 2024 

Afmatningen har ramt vognmandsvirksomhederne over en bred kam, viser undersøgelsen. 

 Seks ud af ti angiver således, at de har oplevet faldende eller kraftigt faldende indtjening, mens kun knap hver fjerde har oplevet en stigning eller kraftig stigning. Som en væsentlig indikator for udviklingen fremhæver undersøgelsen bl.a., at lastbiltrafikken over Storebælt faldt igennem størstedelen af 2023. 

Til gengæld er der en moderat optimisme at spore i vognmændenes forventninger til 2024, når man sammenligner med det foregående år. 42 procent af de adspurgte vognmænd forventer faldende indtjening i det kommende år, hvor det tilsvarende tal for det forløbne år var 59 procent. 

Og vognmændenes forsigtige optimisme kan begrundes i flere forhold, forklarer Morten Pernø. 

- Vi kan se, at lastbiltrafikken på Storebæltsbroen er begyndt at rette sig og har udvist vækst i fem måneder i træk siden december. Vi kan også se, at industriproduktionen udenfor medicinalindustrien har vist tegn på bedring. Den lå i marts fire procent over niveauet i december, selvom den var faldet fra februar. Vi kan også se nogle små opjusteringer i de globale prognoser for væksten i verdensøkonomien, og endelig har forbrugerforventninger vist tegn på yderligere forbedringer, siger han. 

Dalende investeringslyst 

DTL's konjunkturundersøgelse viser, at et flertal af vognmændene forventer faldende investeringer. 

Ifølge DTL’s erhvervspolitiske chef Ove Holm er afmatningen og renteniveauet en væsentlig del af forklaringen på, at vognmændene er tilbageholdne med at investere i nye køretøjer og materiel. Men han peger også på en usikkerhed om den grønne omstilling af erhvervet. 

- Vognmændene oplever usikkerhed om dieseldrift på grund af politiske tiltag, afgifter mv. og de mange praktiske og økonomiske udfordringer med anvendelse af batterielektriske lastbiler i større stil. Desuden venter vi stadig på udmøntningen af puljen på 750 millioner kroner til tilskud til investeringer i el-lastbiler og ladeinfrastruktur, siger han. 

Læs konjunkturundersøgelsen her: Konjunkturnyt nr. 1-3, 2024

VOGNMÆNDENES GENNEMSNITLIGE RESULTAT PR. BESKÆFTIGET 2006-2023

 

 

 

 


Indtjeningen i 2023 faldt med fem procent hos vognmændene til 77.350 kroner pr. beskæftiget. Det skete efter et historisk højt resultat i 2022, der lød på 81.524 kroner pr. beskæftiget.

Kilde: Konjunkturundersøgelse 2024, DTL – Danske Vognmænd. 

OM KONJUNKTURUNDERSØGELSEN

DTL’s konjunkturundersøgelse 2024 baserer sig på resultatet af et spørgeskema om vognmandserhvervet i Danmark udsendt til 1.374 af DTL’s medlemsvirksomheder. 365 virksomheder besvarede undersøgelsen i perioden 4.-25. marts 2024.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2023