Del

Vognmænd om CO2 kvoter: Flere afgifter er ikke lig med mere grøn omstilling

Europa-Parlamentet har nu vedtaget at tilslutte sig en kommende aftale om at etablere et nyt CO2 kvotehandelssystem for vejtransport og byggeri, det såkaldte ETS II, samt aftalen om at lade skibsfarten indtræde i kvotehandelssystemet. Nordic Logistics Association (NLA) og DTL – Danske Vognmænd advarer kraftigt imod risikoen for dobbeltbeskatning, hvis EU og/eller nationale tiltag vil føre til yderligere omkostninger for vognmændene.

Aftalen betyder, at brændstofdistributørerne skal handle med CO2-kvoter fra 2027, eller senest 2028, hvis energipriserne stiger dramatisk. Det er forventningen, at kvotesystemet under alle omstændigheder vil lede til betragtelige prisstigninger på de fossile drivmidler.

Formand for NLA og adm. direktør for DTL – Danske Vognmænd, Erik Østergaard udtaler:

- Vi har længe advaret imod risikoen for en fordoblet eller tredoblet beskatning. Ikke alene vil en eventuel kommende dansk kilometerafgift resultere i yderligere prisstigninger for vognmændene. Men ETS-systemet vil på toppen af det lede til højere brændstofpriser.

- Hertil kommer så, at vi ved, at der sidder et ekspertudvalg i Danmark og vurderer, om man på linje med landbruget, i tillæg til kilometerafgiften og ETS-reguleringen, tillige skal indføre en særlig CO2-afgift på transport. Altså tredobbelt beskatning af godstransport på vej.

- Intet af dette fører til grøn omstilling men vil blot lægge sten på sten for transporterhvervet i rollen som skatteopkrævere og –betalere. En regning der i sidste ende rammer erhvervslivet og hele samfundet.

Urealistiske politiske ambitioner om hastigheden af den grønne omstilling

Erik Østergaard minder om, at branchen gentagne gange har slået på, at der mangler teknologi, alternative brændstoffer, ladeinfrastruktur og lastbiler i et konkurrencedygtigt prisleje, hvad angår de batteridrevne el-køretøjer, som er en af de løsninger man har udpeget fra Bruxelles. Den anden grønne teknologi i form af brint, som EU har kastet sin kærlighed på, er der endnu længere udsigter til realistiske investeringsmuligheder.

- Bundlinjen er, at man brandbeskatter transporterhvervet, uden at vi har en reel mulighed for at omstille erhvervet til mere grønne transportformer, fastslår Erik Østergaard. Han opfordrer til, at man øremærker indtægter fra kvotehandelssystemet til at udrulle infrastruktur for alternative drivmidler, såsom brint, el og PtX. Sidstnævnte kan transportsektoren gøre brug af her og nu til at nedbringe emissionerne, hvis prisen ellers er overkommelig.

- Derudover er det nødvendigt med økonomiske incitamenter til at investere i grønne lastbiler, som det er tilfældet i Tyskland. De 10 millioner, der er afsat i den danske pulje i tilknytning til planerne om en kilometerafgift, er en dråbe i havet og forslår ingen steder. Noget tyder desværre på, at de politiske ambitioner om hastigheden i den grønne omstilling af den tunge vejgodstransport er helt afkoblede fra, hvad der er realistisk muligt, konkluderer Erik Østergaard.

Efter Parlamentets tilslutning til kvoteaftalen skal EU-landenes ministre formelt godkende aftalen i Ministerrådet. Herefter træder den nye lovgivning i kraft på et givet tidspunkt efter offentliggørelsen.