Del

Vognmænd kan få andel i minkerstatning

I den nok største erstatning nogensinde givet af staten til private på hele 19 mia. kr. har minkindustrien nu udsigt til kompensationer for nedlukningen af deres erhverv i efteråret 2020. Det gælder også følgeerhverv som transport. DTL – Danske Vognmænd hilser muligheden for kompensation til vognmændene velkommen.

Finansministeriet har i det enorme erstatningsbeløb indkalkuleret, at en række erhverv er direkte afhængige af minkavlernes forretning – herunder fodercentraler, pelserier, auktionshuse og transportvirksomheder.  Til disse erhverv gives der ifølge oplysninger fra Finansministeriet erstatning for tabet af den del af deres forretning, der vedrører den danske minkbranche. Det skønnes at medføre udgifter for 3 - 4 mia. kr.

DTLs adm. direktør Erik Østergaard er umiddelbart tilfreds med, at vognmændene er kommet med i puljen af erstatningsberettigede: - Nedlukningen af minkavlen har ramt vognmændene hårdt. Nogle har helt måttet stoppe som vognmænd, andre har fyret medarbejdere og i øvrigt prøvet at sælge udstyr for at over- leve krisen. Vi har anslået, at nedlukningen kommer til at koste vognmændene mindst 200 millioner kroner årligt i mistet kørsel.

200 mio. i tabt omsætning

DTL’s grundlag har været en rundspørge foretaget af magasinet DANSKE VOGNMÆND i november måned sidste år blandt 61 vognmænd, der alle i et eller andet omfang har kørt for minkavlerne. Medarbejdere opsagt. Udstyr sat til salg. Det er nogle af konsekvenserne for vognmændene af regeringens nedlukning af minkavlen i Danmark.

9 af de 61 svarede i rundspørgen, at de enten allerede havde opsagt medarbejdere eller planlægger at gøre det som følge af den mistede kørsel for minkavlerne. 13 virksomheder planlagde at sælge overflødigt materiel eller havde allerede gjort de, da nedlukningen af minkerhvervet var en realitet.

Ifølge et overslag, som DTL ­ Danske Vognmænd har foretaget på baggrund af data fra bl.a. Landbrug & Fødevarer og DTL’s egen rundspørge, betyder lukningen af minkavlen i Danmark, at vognmændene går glip af minimum 200 millioner kroner i tabt omsætning om året.

- Som rundspørgen viste, har nogle vognmænd næsten udelukkende kørt for minkavlerne blandt andet med milliondyrt materiel, som kun kan bruges i den funktion. Det er kun naturligt, at de sammen med den øvrige følgeindustri kompenseres for tabene som følge af minkavlens afskaffelse, udtaler Erik Østergaard.

Der skal handles hurtigt

Men DTL-direktøren påpeger, at det er helt nødvendigt, at erstatningen falder prompte, når den nødvendige dokumentation foreligger. – Regeringen har fastslået, at der vil være tale om individuelle vurderinger for den enkelte minkavler, og det vil utvivlsomt også gælde følgeindustrien. I den forbindelse er det magtpåliggende, at myndighederne udviser evne til at behandle sagerne hurtigt, så den enkelte vognmand ikke skal trækkes med måneder i uvished om, hvorvidt virksomhedens oprindelige investeringer og mistede indtægter dækkes. Mange vognmænd lever på en spids hvad angår likviditet, og det er helt afgørende for, at de kan komme videre, at de reelt står med fuglene i hånden i stedet for på taget.

- Det her handler ikke bare om, at nogle vognmænd har baseret hele deres økonomi på en enkelt kunde. Det er altid risikabelt og en del af konkurrencebetingelserne. Det her handler om, at der er vognmænd, der har baseret deres eksistens på et helt erhverv, der pludselig forsvinder ”over night”. DTL står i al fald klar til at hjælpe til, hvor vi kan gøre en forskel i forhold til at opnå en berettiget erstatning hos staten, slutter Erik Østergaard.