Del

Vognmænd frygter: Bommen ned for erhvervstrafik

Bystyret i København lægger op til at begrænse den erhvervsmæssige biltrafik i Indre By. Københavnske vognmænd, DTL og en række brancheorganisationer advarer om, at det kan få store konsekvenser for transportvirksomheder og erhvervslivet.

Flere af os, der kommer med en faglig tilgang, har en grim fornem­melse af, at bystyret i Køben­havn har sat sig for at sætte voldsomme restriktioner på bilkørsel i Middelalder­byen, siger Anders Due, som er direktør i Vognmandslauget. Han repræsenterer de københavnske vognmænd og DTL – Danske Vognmænd i den følgegruppe, som er nedsat som en del af den såkaldte dialogproces med borgere og erhvervsliv om indførelse af restriktioner på biltrafik. Følgegruppen udgøres af repræsentan­ter fra bl.a. Dansk Erhverv, HORESTA, Håndværkerforeningen København og Cyklistforbundet.

Teknik- og Miljøudvalget i København besluttede i december 2018, at kommunens forvaltning skulle undersøge, hvordan man kan begrænse biltrafikken i Middelalder­byen ved hjælp af skiltning. Forvaltningen har siden præsenteret to scenarier, som vil reducere biltrafikken med hhv. 40 og 75 procent. Det er særligt det mest vidtgå­ende scenarie, som skaber frygt, bl.a. fordi erhvervskørsel med varelevering mv. vil være begrænset til tidsrummet kl. 04-11.

Anbefalingerne fra borgere og erhvervs­liv behandles politisk i 2020, hvorefter der afsættes midler på det kommunale budget til at begrænse trafikken. En egentlig parts­høring om de konkrete planer forventes at finde sted i 2021.

Anders Due peger på den åben­lyse sammenhæng mellem begrænsning af erhvervskør­sel og prisniveauet.

- Jo mere restriktivt, jo mere effektivt bliver det, men jo mere udfordrende og fordyrende bliver det for dem, der skal transportere varer ind i byen. Vores medlemmer og erhverv har lovlige og nyttige ærinder i området, der skal betje­nes med varer og serviceydelser. Vi og andre erhvervsorganisa­tioner har således en lønlig for­ventning om, at der reelt bliver mulighed for, at vore synspunk­ter bliver hørt, siger Anders Due, der også peger på, at trafikpresset vil blive forøget kraftigt på de omkring­liggende hovedfærdselsårer, mens Middelalderbyen risikerer at komme til at henligge som et ”frilandsmu­seum”.

Læs hvad andre repræsentanter for det københavnske erhvervsliv har at sige til kommunens planer i det nye nummer af DTL Magasinet