Del

Vintertjeneste fortsat et varmt emne

Mens påskeliljerne blomstrer, og træknopperne står på spring, er transportbranchens organisationer optaget af vognmændenes situation i en kompliceret og varm sag om de kommende fire års vintertjeneste på de danske statsveje. DTL – Danske Vognmænd ønsker afklaring på særligt forholdet til arbejdstidsdirektivet, rådighedsbeløbet og intervallet for prisregulering.

1. april mødes branchen på ny med Vejdirektoratet i en sag, der har optaget myndigheder og vognmænd siden februar måned, hvor Vejdirektoratet foretog et udbud af vintertjeneste på kørebaner for de næste fire år. Udbuddet medførte nemlig en kraftig reaktion fra branchen om, hvordan der skulle tages højde for de lovbestemte køre- og hviletidsregler og arbejdstidsdirektivet. Det fik Vejdirektoratet til at annullere udbuddet den 4. marts.

Transportministeren har netop svaret Folketinget, at ”der ikke foreligger en endelig juridisk afklaring af spørgsmålet. Transportministeriet har igangsat en nærmere undersøgelse af spørgsmålet, som vil foregå under inddragelse af andre relevante myndigheder på området, herunder Beskæftigelsesministeriet, og foreligge inden de nye arbejdstidsreglers ikrafttræden i maj 2022”, lyder det i ministerens svar.

Rådighedstid og prisregulering

Chefjurist John Roy Vesterholm og konsulent Finn Bjerremand, der deltager i dagens møde for DTL ligesom i  mødet med Vejdirektoratet den 4. marts, har fremsat ønske om, at der drøftes to yderligere forhold, der er helt centrale for vognmændene i et kommende udbud:

- Vi ønsker først og fremmest, at Vejdirektoratet er opmærksomme på rådighedsbeløbets størrelse. I det annullerede udbud var rådighedsbeløbet sat til det samme som for fire år siden. I den forbindelse har det naturligvis afgørende betydning, om rådighedstiden generelt bliver betragtet som arbejdstid. Desuden har klimaforandringerne også betydning, da man – alt andet lige må påregne, at der bliver færre dage, hvor der rent faktisk skal udføres vintertjeneste, fortæller chefjuristen og tilføjer:

- Dernæst peger vi på nødvendigheden af en hyppigere prisregulering. Der var i det oprindelige udbud lagt op til, at der kun skulle foretages en årlig prisregulering. Med brændstofprisernes himmelflugt er det interval alt for stort. DTL anbefaler en kvartalsvis prisregulering efter indeks for lastbilkørsel, og med en månedlig regulering efter olieprisindekset mellem hvert kvartal.

John Roy Vesterholm og Finn Bjerremand vil orientere DTL’s medlemmer, når der forhåbentligt er kommet en afklaring om både arbejdstidsreguleringen, rådighedsbeløbet og prisreguleringen. Transportministeren har til gengæld lovet Folketinget, at Vejdirektoratet forventer at offentliggøre det nye udbud på vintertjeneste på kørebaner, hvor der tages højde for problematikken, i løbet af andet kvartal af 2022, så der kan indgås kontrakter for den kommende sæson 2022/2023.