Del

Vil I have EU eller regelkaos?

DTL Magasinet: Alternativet til vejpakken og den politiske regulering fra EU vil uundgåeligt komme i form af et morads af nationale særregler på tværs af kontinentet, der vil gøre det meget vanskeligere at drive transportvirksomhed, advarer Ole Christensen (S), som takker af efter 15 år som medlem af Europa-Parlamentet ved valget i maj

Man kan ikke uden et vist besvær kante sig frem til skrivebordet på Ole Chri­stensens undseelige kontor i Europa-Parlamentet i Bruxelles. En oprydning er i gang. Den tirsdag i februar hvor DTL Magasinet er på besøg, ligger forskellige kampagneeffekter svøbt i røde muleposer rundt omkring på gulvet klar til fordeling. Man kan lige netop finde plads til en stol på den anden side af skrivebordet.

-Du har i en årrække kastet dig ind i kampen mod social dumping i transportbranchen her fra Bruxelles. Hvor står vi lige nu på den front?

- Det er beskæmmende, men vi ved det faktisk ikke. Der er stadig stor usikkerhed omkring enden på det hele (vejpakken, red.). Hvis man ser på, hvor lang tid det har været undervejs, nemlig siden maj 2017, så har vi snart to års jubilæum. Vi håber jo stadigvæk på at få et resultat inden Europa-Parla­mentsvalget, for ellers skal du til at starte helt forfra. En mulighed er, at hvis parlamen­tet vedtager deres position, så kan man gå videre derudfra. Men der skal komme en klar tilkendegivelse fra parlamentet om, hvilken vej man vil.

Læs hele interviewet med Ole Christensen her