Del

Velkommen til Trine Bramsen

Jeg vil tro, at den nye minister allerede har indset, at måden at gøre tingene på i Transportministeriet er vidt forskellige fra måden, hvorpå et militært forsvar styres, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i lederen af det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.

Udskiftningen på regeringens ministertaburetter vidner om en regering, der med næb og klør dækker over den skinbarlige sværhedsgrad ved den grønne omstilling. Det bliver nærmest gjort til en slags omvendt kabinetsspørgsmål, når de ubønhørlige krav fra folkestyret om indsigt i processen ikke måtte opfyldes: Blot bankes taburetten af og det næste ansigt bydes velkommen i det opreklamerede nulsumsspil. Ministre forgår, men regeringen består.

Langt hen ad vejen vil rokaden ikke føre til ændrede tilstande. Lige nu er det nemlig ofte mere tilfældigheder end politik, der fører til de livsbetingelser, erhvervet må bære på sine skuldre. Dette uanset hvor meget politisk stjernedrys, der smides ud over de faktiske udfordringer.

Netmediet Altinget fastslog i en udmærket analyse forleden, at sagerne i hhv. Transportministeriet og Skatteministeriet kan true med at skade regeringens renommé som grøn. Regeringens fortælling om den grønne omstilling har hele tiden været, at den kunne gennemføres uden tab og store adfærdsændringer.

Teknologien, den grønne strøm og hockeystaven, grøn flydiesel, Power-to-X og carbon capture har været på én gang gådefulde og løfterige ord i regeringens klimadiskurs, skriver Altinget. Problemet er nærmere, at det moderne danske samfund er energitungt på en ufattelig skala, og at opbygningen af et moderne samfund hele tiden har forudsat mere og mere forbrug af energi.

Med andre ord: Den grønne omstilling gør os konstant overraskede over, hvor afhængige vi faktisk er af energi, og hvor meget vi bruger. I tilfældet infrastrukturplanen: Selve opførelsen er så klimabelastende, at den grønne effekt først kommer langt ude i fremtiden.

Derfor tør jeg også med sindsro byde den nye transportminister, Trine Bramsen, velkommen i transportens verden. Hun er et ubeskrevet blad, når det gælder transportområdet og skal derfor have tid og ro til at demonstrere, at hun forstår transportens eksistensbetingelser og helt afgørende betydning for samfundet. Og det hjælper vi hellere end gerne med til. Men det bliver også velkommen til en grøn omstilling og konsekvenserne heraf for velfærdssamfundet, der venter i kulissen.

Implementeringen kan ikke ske uden en tæt koordination mellem erhverv og regering og ikke mindst EU, klare udstukne retningslinjer og mod til at iværksætte de konkrete forslag, som vi har peget på, fx forbedringer af de danske vægt- og dimensionsregler og et storskalaforsøg med dobbelttrailere. Vi kommer heller ikke uden om betydelige statslige støttemidler for at få løbet tingene i gang.

Jeg vil tro, at den nye minister allerede har indset, at måden at gøre tingene på i Transportministeriet er vidt forskellige fra måden, hvorpå et militært forsvar styres. Det fordrer vilje og evne til dialog med branchens aktører ud fra en erkendelse af, at transport er en helt central del af det civile samfunds eksistens. Seneste eksempel har været branchens bidrag til at holde samfundet kørende under COVID-19-krisen.

Vi så, hvordan den tidligere transportminister Benny Engelbrecht fik løbet EU’s vejpakke og en ny godskørselslov i mål med viljen til at få nedbragt den sociale dumping på vejene. Nu tilbagestår så den grønne udfordring, som indirekte kostede ham ministerposten. Jeg håber, at Trine Bramsen vil tage stafetten op, herunder i EU, hvor de helt afgørende beslutninger skal tages – også for, at den tunge godstransport kan blive fossilfri.

Til Benny Engelbrecht vil jeg sige: Tak for det gode samarbejde! Du fik løbet vejpakken i mål, så vi endelig kan få ordnede tilstande på transportmarkedet. Startskuddet lød allerede i sommers, og bliver nu fulgt op af de nye udstationeringsregler.

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 2, 2022