Del

Kontakt ansvarlig

Erik Østergaard

Adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd og DTL's arbejdsgiverforening, DTL-A

Vejtransporten springes over i ekspertrapport – nu venter forhandlinger om dieselafgift

Der er flere forklaringer på, at ”Svarer-udvalget” ikke i sin anden delrapport har medtaget sit oprindelige forslag om omlægning af energiafgifterne på brændstoffer til en CO2-afgift. DTL – Danske Vognmænd er enig i udvalgets konklusion om, at vejtransport i rigelig grad har været igennem reducerende tiltag. Så nu afventer i stedet de politiske forhandlinger om en grøn fond og en kompenseret forhøjelse af dieselafgiften.

- Udvalgets første delrapport foreslog en provenuneutral omlægning af energiafgifterne på benzin, diesel og rumvarme til en CO2-afgift. Siden har det politiske niveau så opfundet en forhøjelse af energiafgiften på diesel – faktisk i modstrid med udvalgets forslag om en provenuneutral omfordeling, forklarer, DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard i anledning af offentliggørelsen af den meget omtalte rapport om landbruget. Østergaard tilføjer:– Vi har derfor store forventninger til de kommende politiske forhandlinger om, at den forventede forhøjelse af dieselafgiften indebærer kompensation og støtte til den grønne omstilling.

Dyrt at hæve brændstofafgifter

Svarer-rapporten lægger til grund, at et samlede afgiftsniveau efter omlægningen til en højere og mere ensartede CO2-afgift i aftale om grøn skattereform for industri mv. fra 2022 fortsat vil være højere for motorbrændsler til vejtransport end til andre anvendelser. Dertil implementeres et nyt CO2-kvotehandelssystem i 2027, der bl.a. omfatter brændstoffer til transport, hvilket øger prisen på motorbrændstoffer. Ekspertgruppen har ligeledes noteret sig, at salget af grønne biler har været markant stigende de seneste år.

CO2-reduktioner ved forhøjelser af afgifterne på brændstoffer til vejtransport er generelt samfundsøkonomisk væsentligt dyrere end i andre sektorer. Det skyldes blandt andet, at salg af brændstof er følsomt over for grænsehandel. ”Strengt krav om ensretning ville umiddelbart indebære, at afgiftsniveauet på vejtransport skulle sættes ned", lyder det i således i rapporten.

Dieselforhandlinger genoptages

Erik Østergaard oplyser, at forhandlingerne om den såkaldte ”Grønne Fond” formentlig genoptages og afsluttes i næste uge, så der ligger et resultat ved månedens udgang. Det vil være forhandlinger om den foreslåede forhøjelse af dieselafgift på 50 øre og kompensationer for denne forhøjelse samt ikke mindst for den kilometerafgift, som er blevet pålagt vognmændene fra 2025.

- Jeg har forventninger om, at der under disse forhandlinger kommer lavere takster i spil på kilometerafgiften og en betragtelig stigning af tilskud til ellastbiler og ladeinfrastruktur. Og så skal vi have udvidet dobbelttrailerforsøget og forøget totalvægten på de syvakslede vogntog. Endelig vil det være på sin plads, om vejtransporten fik tildelt en lettelse på afgiften for biogas, så vognmændene kan omstille til andet en eldrift, siger Erik Østergaard.

Se udvalgsrapporten her