Del

Vejpoliti ja tak!

Danske vognmænd vil være bedre tjent med oprettelsen af et transportpoliti under Færdselsstyrelsen til at forestå tungvognskontrollen ude på vejene. Det mener DTL, som henter opbakning hos et bredt politisk flertal på Christiansborg. En forestående omorganisering af området herhjemme kan trække på erfaringerne fra bl.a. Tyskland og Norge.

DTL har igennem flere år arbej­det politisk for en mere effektiv vejsidekontrol af lastbiler. Det være sig fx overtrædelse af køre- hviletidsbe­stemmelserne, mangel på kørselstilladelser, ubetalt vejbenyttelsesafgift eller fusk med AdBlue. Det er traditionelt områder med talrige overtrædelser, når politiets tung­vognssektion foretager kontrol. Og med en overrepræsentation af udenlandske lastbiler på synderlisten.

- Der er vigtigt at få hævet kontroltryk­ket på de danske veje. Opgaverne har primært administrativ karakter, som vi mener vil passe bedre ind under en styrelse som Færdselsstyrelsen end i en politiorganisation, som har et helt andet fokus, siger erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm.

I februar genfremsatte DTL sammen med en række branche- og erhvervsorganisationer et forslag om at overflytte en række ressort­områder fra justitsministeren til transport­ministeren. Flytningen af vejsidekontrollen til Færdselsstyrelsen er en hjørnesten i forslaget, som begrundes med, at det vil frigøre ressourcer fra politiet og sikre en "målrettet helhedsorienteret kontrol af erhvervstransporten ved vejsiden", som det hedder i forslaget.

Læs hele artiklen her