Del

Vejpakker klar til endelig vedtagelse

Her til aften har Europa-Parlamentets transportudvalg, TRAN, stemt om vejpakkerne – og et flertal har stemt for. Dermed udestår nu kun det samlede parlaments godkendelse. Den forventes af falde på plads ved en afstemning i første halvdel af juli måned.

Vejtransportpakkernes turbulente færd gennem EU-systemet blev med dagens afstemning i TRAN bragt et skridt nærmere sin afslutning. Et flertal i udvalget stemte midt på dagen nej til en række ændringsforslag, primært fremsat af østeuropæiske lande. Og et flertal stemte her til aften kl. 19.30 ja til de samlede vejtransportpakker i den form, som EU-Kommissionen har fremlagt.

Dermed er vejen banet for en endelig politisk vedtagelse i Europa-Parlamentet i juli.

- Man kan godt blive lidt træt af så langt et forløb med så meget procedure undervejs. Men jeg tror ikke, vi kan overvurdere vigtigheden af vejpakkernes snarlige, endelige vedtagelse. Det har været mange, mange års kamp for ordnede forhold og en fair konkurrence på de europæiske veje, som er ved at være i mål, for så vidt angår de politiske processer. Og dét er godt og vigtigt, siger adm. direktør i DTL - Danske Vognmænd, Erik Østergaard.

- For bare halvandet år siden ville TRAN ikke bakke op om vejpakkerne, men i dag lykkedes det at få et flertal på plads. Der har været et valg til Europa-Parlamentet i mellemtiden, og konsekvenser ved ikke at handle har været meget synlige: Det så vi med den skandaløse sag fra Padborg med Kurt Beier. Den sag gik Europa rundt, fordi den afslørede den skruppelløshed, som hersker i dele af branchen. Den rystede mange politikere, og den gjorde det umuligt at lade som om, man ikke ved, hvad der foregår på de europæiske veje.

- Nu ser jeg frem til, at det samlede Europa-Parlament til juli endeligt vedtager vejtransportpakkerne. Derefter er det politiske grundlag på plads, og medlemslandene kan gå i gang med den praktiske implementering. Det giver ikke ordnede forhold fra dag 1. Men det er et stort fremskridt og giver medlemslandene, herunder Danmark, mulighed for hurtigt at sætte de vigtigste elementer i spil, så vi kan gøre det langt, langt vanskeligere at fortsætte med social dumping og unfair konkurrence i Europa.

- I morgen stemmer det danske Folketing for en ændring af godskørselsloven, således at udenlandske chauffører, der kører indenrigstransporter i Danmark (cabotage eller kombitrafik) fremover skal aflønnes efter et dansk chaufføroverenskomstniveau. Dermed vanskeliggøres det at spekulere i underbetaling og at høste en unfair konkurrencefordel. Så det er nogle gode dage politisk for de danske vognmænd, slutter Erik Østergaard.