Del

Vejpakkens nye regler

Europa­-Parlamentet vedtog endeligt og med komfortabelt flertal vejpakken den 9. juli. Allerede godt en måned senere, den 20. august 2020, trådte de første nye regler så i kraft. Tjek her, hvornår de vigtigste regler som følge af vejpakken kommer til at gælde på landevejene.

Hvornår træder reglerne i kraft?

August 2020

 • Krav om, at chauffører får stillet kvalitetssikret indkvartering til rådighed i forbindelse med deres regulære ugentlige hviletider, herunder hviletider på mere end 45 timer i træk, hvis de afholdes væk fra egen bopæl.

 • Mulighed for at afholde to reducerede ugehvil i træk i international transport.

 • Chaufførens ret til at vende hjem hver 4. uge og skærpet krav til retten til at vende hjem hver 3. uge, hvis der afholdes to reducerede ugehvil i træk.

 

Februar 2022

 • Hjemkørselskrav for køretøjet hver 8. uge.

 • Maksimalt tre cabotageture inden for syv dage, efterfulgt af en fire-dages karensperiode, hvor køretøjet ikke må udføre cabotagekørsel i samme medlemsstat. Derudover vil de enkelte EU-medlemslande kunne bestemme, at vejbenet af kombineret transport skal omfattes af cabotagereglerne.

 • Regler om udstationering gælder tredjelands- og cabotage- kørsel. Det betyder som hovedregel, at chauffører skal omfattes af de løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, der findes i det land, der køres i.

 • Manuel registrering af grænsepassage for chauffører med analog, digital eller smart takograf version 1.

Maj 2022

 • Udenlandske varebilsvognmænd skal have en vognmandstilladelse, hvis de fx skal køre til/fra Danmark.

August 2023

 • Smart takograf i nye (ikke eftermontering i gamle) køretøjer.

Senest december 2024

 • Eftermontering af smart takograf version 2 på lastbiler i international transport med analog og digital takograf.

 • Chaufføren skal kunne fremvise diagramark og data fra takografen fra de forudgående 56 dage (før 28 dage).

Senest august 2025

 • Opgradering til smart takograf version 2 på køretøjer i international transport.

Juli 2026

 • Smart takograf 2 i varebiler i international transport for fremmed regning.

Kilde:

DTL og Nordic Logistic Association (NLA)

Se oversigten i magasinet

Se oversigten over vejpakkens nye regler på side 18