Del

Vejpakken omsider på plads

Europa-Parlamentet har netop vedtaget EU’s vejtransportpakke. Et kæmpe fremskridt i retning af fair transport er dermed politisk på plads efter års tovtrækkeri og tunge procedurer. DTL er begejstrede.

CPE

- En vigtig sejr.

Sådan siger DTL - Danske Vognmænds adm. direktør, Erik Østergaard, som reaktion på offentliggørelsen af resultatet af afstemningen i Europa-Parlamentet for lidt siden.

-Lad os være ærlige. Det har været en arbejdssejr. Processen har ikke været køn, og der er både blevet hevet i trøjen, været spark over skinnebenene, tilbagelægninger til målmanden, forlænget spilletid, straffesparkskonkurrence og uroligheder på tribunen undervejs. Men nu har Europa-Parlamentet fløjtet kampen af, og der står 10-0 på lystavlen. De danske vognmænd er på det vindende hold og står betydeligt stærkere inden returkampen, der kommer til at handle om implementeringen og myndighedskontrollen i medlemslandene. Blandt scoringerne var stramning af reglerne for cabotage, returnering af lastbil til hjemlandet hver 8. uge, mulighed for at Danmark kan lade kombitrafik omfatte af cabotagereglerne, løn til chauffører både ved cabotage og ved tredjelandskørsel skal følge niveauet i de lande, hvor transporten udføres, den nye smart takograf med gps vil sikre en langt bedre håndhævelse, og varebiler i international transport skal også have tilladelse og takograf.

Ikke bare snak
- For at blive i fodboldbilledet så stillede vi også i stærkeste opstilling: 3F har spillet en helt afgørende rolle for resultatet. Det samme har vores samspil med de andre nordiske lande i NLA og vores samarbejde med organisationer i andre europæiske lande. Samtidig har koalitionen af transportministre spillet en stor rolle gennem den såkaldte Vej-alliance, hvor Danmark har været en drivende kraft. Og endelig har de danske europaparlamentarikere fra både før og efter sidste valg, samt embedsværket, gjort en strålende indsats. Der er grund til at takke alle.

- DTL - Danske Vognmænds medlemmer kan være godt tilfredse. Jeg støder nogle gange på det synspunkt, at det alt sammen bare er snak, og at ingenting forandres i det virkelige liv. Det er ikke rigtigt. Nogle gange tager tingene tid, også for lang tid. Men det er et kæmpe fremskridt, at et stort flertal af parlamentarikerne i Europa tør sætte lovgivning bag bekæmpelsen af problemer i godstransportbranchen. Det vil med sikkerhed give resultater. Også selv om alt ikke løser sig i morgen, og træerne ikke vokser ind i himlen. Der er ingen tvivl om, at der nu udestår endnu en hård omgang, hvor de politiske beslutninger skal omsættes i konkret og håndterbar myndighedskontrol. Men dette skridt er vigtigt og en forudsætning for det konkrete.

-Jeg kan i alt fald konstatere, at DTL og NLA har arbejdet stenhårdt for det her resultat i flere år, og det er en stor forløsning, at det nu er vedtaget. Tillykke til de ordentlige vognmænd og deres chauffører – de kan nu reelt se frem til langt mere fair vilkår at operere på, slutter Erik Østergaard.

Overvældende flertal for vejpakken

Vedtagelse af vejpakken i tre afdelinger

Et overvældende flertal i Europa-Parlamentet afviste forsøget på at forkaste aftalen om vejpakken.

Resultaterne for de tre dele af vejpakken faldt således:

Køre- og hvile-tid: 524 stemte for, 162 ville forkaste

Udstationering/håndhævelse: 469 stemte for, 218 ville forkaste

Adgang til godskørselsmarkedet (cabotage): 513 stemte for, 174 ville forkaste