Del

Vejafgift øverst på dagsorden på DTL-møde med transportministeren 

DTL havde i dag lejlighed til at præsentere transportminister Thomas Danielsen (V) for forslaget om en samlet forhøjet CO2-afgift på diesel og benzin fremfor den planlagte kilometerbaserede vejafgift, der rammer vognmændene hårdt. 

Øverst på agendaen på dagens møde med ministeren var regeringens planer for en kilometerafgift for tunge køretøjer.  

- Venstre er i øjeblikket ved at finde sine ben i denne sag, og det var rart, at ministeren kunne høre argumentationen imod afgiften fra erhvervets egen mund. Vi præsenterede ham for det alternative forslag om en samlet forhøjet CO2-afgift på diesel og benzin – tilstrækkelig lav til at undgå grænsehandel, men tilstrækkelig høj til at opnå en dobbelt CO2-gevinst til en lavere omkostning og det samme provenu, oplyser Erik Østergaard. 

Også optimeringen af køretøjernes vægt og dimensioner, som følger af den politiske aftale fra juni 2022, blev drøftet.

– DTL har som helhed store forventninger til en udmøntning af de åbenlyse gevinster for samfundet, klimaet og vognmandserhvervet. Lavt hængende frugter, som også er blevet dokumenteret af ministerens eget ministerium, forklarer Erik Østergaard.  

DTL skubber på omkring syvakslede vogntog

På ét punkt måtte DTL dog tilkendegive, at myndighederne er fodslæbende, nemlig når det angår de syvakslede vogntog. Alle vogntogstyper får med aftalen et par tons ekstra, når det gælder den maksimale vogntogsvægt. På nær de syvakslede vogntog, som fortsat maksimalt må veje 56 tons. Dermed bliver en stor del af den tungeste transport ikke omfattet af de nye regler: Entreprenørkørslen, kørslen for landbrug, industri osv., som i dag næsten udelukkende foregår med syvakslede vogntog. Men det er en sag, som DTL vil vedblive med at arbejde på over for ministeriet, for der er meget store CO2 besparelser på den konto, lovede DTL på mødet.   

Også P-afgifterne, der ikke bliver opkrævet hos de udenlandske vognmænd, når de overtræder reglerne om 25 timers parkering på landets rastepladser blev berørt. En sag, som er blevet fulgt tæt af DTL’s magasin hele sidste år. Som bekendt hældte den forrige transportminister Færdselsstyrelsens samarbejde med opkrævningsfirmaet EPC ned af brættet og varslede, at hun agtede at tage andre midler i brug. Det nåede hun ikke før valget. Men DTL – direktøren fornemmede her, at den ny minister følger stilen og vil sætte hårdt ind på, at der kommer styr på opkrævningsproblemerne.

- Jeg oplevede i al fald en meget målrettet minister på dette punkt, siger Erik Østergaard. 

Endelig var situationen med PostNord og eventuelle ændringer af postlovgivningen på bordet.

– Den sag har så meget opmærksomhed politisk og erhvervsmæssigt, at ministeren nok skal se sig selv på banen i løbet af dette folketingsår. Den er i al fald kridtet op, så ingen er i tvivl om, hvad erhvervet mener, der skal ske, slutter Erik Østergaard.