Del

Vejafgift voldsomt dyrere allerede i 2025

Regeringens lovforslag til den kilometerbaserede vejafgift bliver 25 procent dyrere for vognmændene allerede fra 2025, end der først havde lagt op til.

Den kilometerbaserede vejafgift bliver værre end forventet for danske vognmænd allerede fra 2025. Kører du 100.000 km i et 56 tons dieselvogntog om godt to et halvt år, skal du således betale 113.400 kroner eller 22.000 kroner mere årligt, end regeringen lagde op til for blot en måned siden.  

Det viser en beregning, som DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND har foretaget på baggrund af de satser, der fremgår af SVM-regeringens lovforslag, der blev fremlagt den 29. marts 2023.  

Satserne er således højere end dem, som Skatteministeriet præsenterede i begyndelsen af marts, og som er gengivet i den politiske aftale mellem regeringen, SF, EL, R og Alternativet, der opsigtsvækkende er dateret samme dag som lovforslaget.

Her beløber den årlige vejafgift i det pågældende eksempel sig til 91.600 kroner i 2025. Der er altså tale om en fordyrelse på knap 25 procent for vognmanden.  

Endnu dyrere i 2028
Ikke blot bliver vejafgiften dårligt nyt for vognmændene allerede i 2025. Afgiften kommer formentligt også til at ramme endnu hårdere i 2028. Regeringens lovforslag angiver ingen satser for 2028, men rummer en passus om, at det er regeringens intention at hæve afgiften ved en senere lovændring.     

Hos erhvervspolitisk chef i DTL – Danske Vognmænd, Ove Holm, skaber lovforslaget om vejafgiften endnu dybere panderynker end dem, som forløbet hidtil har sat.  

- Ikke blot kommer vejafgiften til at ramme vognmændene hårdere allerede i 2025, end vi havde forventet, og som endda fremgår af den helt friske politiske aftale. Nu er der samtidig skabt usikkerhed om, hvordan den kilometerbaserede afgift bliver skruet sammen i 2028. Fordyrelsen på den korte bane i 2025 og usikkerheden om, hvor hårdt vejafgiften rammer i 2028, er decideret gift for vores erhverv. Selv hvis man skulle sætte sig ned og regne på tallene for 2025 for at vurdere, hvordan det påvirker ens forretning, forudsætter det jo, at Skatteministeriets tal holder denne gang, siger han. 

Han efterlyser en seriøs tilkendegivelse fra regeringen på DTL’s forslag om CO2-afgift på alle fossile brændstoffer. 

- Vi savner stadig at høre holdbare argumenter for, hvorfor regeringen ikke vil indføre en bred CO2-afgift på fossile brændstoffer til transport på 35-40 øre pr. liter. Det vil klimamæssigt batte langt mere og vil give de samme penge i statskassen uden at være en særskat, der pålægges vognmændene, som derefter skal opkræve den hos kunderne, siger han og fortsætter: 

- Administrativt vil én samlet afgift for al fossildrevet transport være langt enklere, fremfor at myndighederne nu skal ud og finde en operatør, som bl.a. kan garantere, at vejafgiften bliver opkrævet fra alle udenlandske lastbiler på danske veje. 

 

Så meget dyrere bliver det i 2025

Skatteministeriets satser, 3. marts 2023, som gengivet i den politiske aftale, 29. marts 2023:

91.600 kroner

Regeringens lovforslag, 29. marts 2023:

113.400 kroner

I eksemplet her er der tale om et 56 tons vogntog i CO2-emissionsklasse 1, der kører i alt 100.000 km fordelt på 8.000 km i miljøzone, 72.000 km på motorveje, statsveje og parallelvej, og 20.000 km på øvrige veje, som først afgiftsbelægges fra 2028. 
Kilder: Beregningen baserer sig på satserne fra Skatteministeriet pr. 3. marts 2023, som er gengivet i den politiske aftale fra 29. marts 2023 og satserne i regeringens lovforslag pr. 29. marts 2023.  

HVOR MEGET SKAL DU BETALE I VEJAFGIFT?

Du kan beregne, hvordan vejafgiften påvirker din virksomhed med DTL's opdaterede beregningsværktøj, efter SMV-regeringen har præsenteret sit lovforslag til den kommende kilometerbaserede vejafgift. Det er kun muligt, at beregne vejafgiften i 2025, da lovforslaget ikke indeholder satserne for 2028.

Læs også: DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2023