Del

Varebilsvognmænd valgte ny formand

Specialforeningen for Kurér­ og Varebilstransportører fik ny formand på generalforsamlingen i februar.

Dan Olsen, KDO Logistics ApS i Randers, er ny formand for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører (SKV). Det var facit efter foreningens generalforsamling, som fandt sted i slutningen af februar på DTL’s servicekontor i Vejle. 

Den nye formand afløser Thomas Jensen, som takkede af efter et årti som formand for SKV. I sin sidste beretning omtalte Thomas Jensen bl.a. en nyligt gennemført medlemsundersøgelse i foreningen om den politiske interessevaretagelse. Og den afslørede, at medlemmerne ønsker, at overenskomstforhold for kurér- og varebilschauffører får høj prioritet. 

- Og arbejdet er undervejs, forklarede Thomas Jensen. 

- I forbindelse med overenskomstforhandlingerne sidste år blev det aftalt, at 3F og  DTL’s arbejdsgiverforening nedsætter et udvalg, der har til formål at afdække og drøfte varebilsbranchens driftsmæssige behov for særlige arbejdstids- og aflønningsbestemmelser med henblik på en mulig tilpasning af Transportoverenskomsten ved næste overenskomstfornyelse i 2025, sagde han. 

Forbeholden tilbagemelding fra 3F  

På et møde i februar med deltagelse af DTL, Dansk Erhverv (DTL-A) og tre engagerede medlemmer af SKV, nemlig Kragelund Transport, KDO Logistics og Nordjysk Transport Service, kom der meget konkrete ønsker og forslag på bordet, herunder bl.a. opgørelse af timer på en 16-ugers referenceperiode og et lavere chaufførtillæg for varebilschauffører end for lastbilchauffører. De forslag blev præsenteret på et møde mellem DTL-A og 3F et par uger senere, og tilbagemeldingen var forbeholden. 

- 3F mener, at der allerede er fleksibilitet på fuldlønnede medarbejdere. Dansk Erhverv foreslog, at der udarbejdes en ramme til en aftale, og det ville 3F gå hjem og overveje og melde tilbage på. Mulighederne bliver drøftet nærmere på opfølgende møder. Så der er for alvor kommet gang i denne meget vigtige sag, sagde Thomas Jensen. 

Han forklarede også, at der desværre ikke er udsigt til, at den politiske betændte 11 kilos-regel bliver afskaffet. 

Til gengæld lægges der op til at sammenlægge nationale og internationale varebilstilladelser og tillade digitale versioner af sidstnævnte for at mindske den administrative byrde for branchen. Endvidere arbejdes der politisk på at tilpasse den eksisterende lovgivning for at favne og fremme nulemissionsvarebiler, dvs. at tilpasse reglerne for kørsel med elvarebiler/lastbiler op til 4.250 kg. 

Efter beretningen var der nyvalg til Dan Olsen fra KDO Logistics ApS og Michael Villumsen fra SV Kurer Transport ApS i Skibby og genvalg i bestyrelsen til Leif Jespersen fra Leif’s transport i Voldum. 

SKV har 52 medlemmer. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2024