Del

Udskyder ændring af synslov på ubestemt tid

Individuelle køretøjer skal fortsat godkendes ved syn af en synsvirksomhed. DTL - Danske Vognmænd kvitterer for, at der er blevet lyttet til høringssvar.

Et lovforslag til ændring af synsloven har været i offentlig høring med henblik på fremsættelse for Folketinget i oktober 2021. På baggrund af blandt andet indsendte høringssvar, har Færdselsstyrelsen og Transportministeriet imidlertid besluttet at give yderligere tid til arbejdet med de nationale regler. Det betyder, at der for nuværende ikke vil blive fremsat et lovforslag, der indfører en ny ordning for nationale individuelle køretøjer i Danmark, og at individuelle køretøjer fortsat skal godkendes ved syn af en synsvirksomhed, hvor det er påkrævet efter reglerne i dag.

De danske køretøjstekniske regler er et komplekst område, der favner mange forskellige køretøjstyper med lige så mange forskellige interesser og hensyn at varetage. Det køretøjstekniske område trænger til en ganske omfattende opdatering, og det er derfor vigtigt, at der findes løsninger, som balancerer hensynet til at sikre overensstemmelse med reglerne med hensynet til at skabe bæredygtige og fleksible løsninger for aktørerne på det køretøjstekniske marked. Det er Færdselsstyrelsens og Transportministeriets vurdering, at den foreslåede ordning ikke i tilstrækkelig grad har fundet den rette balance. Transportministeriet har derfor bedt Færdselsstyrelsen om at gentænke ordningen i dialog med branchen, således der kan findes en samlet løsning til gavn for hele det køretøjstekniske område i Danmark. Det betyder, at den overgangsordning, der blev indført i synsloven for nationale individuelle motorkøretøjer og påhængskøretøjer sidste år, vil blive videreført, indtil der er fundet en ny løsning.

- Færdselsstyrelsen og Transportministeriet skal roses for allerede nu at melde ud, at ændringerne er udskudt på ubestemt tid, i stedet for at vente til lige før at de nye regler skulle være trådt i kraft, siger adm. direktør i DTL, Erik Østergaard og fortsætter:

- Vi kvitterer også for, at der er blevet lyttet til de indkomne høringssvar, hvor DTL - Danske Vognmænd i lighed med andre aktører i branchen har peget på, at det er en stor mundfuld at klare på en gang, og at der i stedet bør anvendes en længere successiv implementering startende med de lette køretøjer.

- Nu kan vore medlemmer og opbyggerindustrien se lidt længere frem og undgå at skulle forcere en hel masse for at nå en deadline med al for kort tid, slutter DTL's direktør.

Endeligt medfører denne beslutning også, at følgegruppen nedlægges i den nuværende konstruktion. DTL takker medlemmerne for deltagelse og input i arbejdet med opdatering af rammen for individuelle køretøjer og de dertilhørende tekniske krav. Færdselsstyrelsen vil selvfølgelig også fremadrettet inddrage alle relevante interessenter, heriblandt DTL og medlemmerne, i arbejdet med at finde en ny ordning for nationale individuelle køretøjer i Danmark.

DTL - Danske Vognmænd deltager gerne igen i arbejdet med at finde en ny og godt forberedt ordning for godkendelse af nationale individuelle køretøjer i Danmark.