Del

TVS udvider sortimentet

Der er gang i den hos TungVognsSpecialisten. Til nytår udvides produktsortimentet med Tacho Online+, og før sommerferien indgik TVS aftaler med nye prominente kunder.

Håndtér dine medarbejderes arbejdstid. Få styr på overtrædelserne af køre- og hviletidsreglerne. Tjek bilen for sikker- hedskritiske fejl hver dag. Det er tre af fem nye smarte funktioner, som TungVognsSpecialisten (TVS) har på tapetet til kunderne. Direktør Carl Peter Frederiksen oplyser, at de nye funktioner bliver tilgængelige fra nytår.

- Vi har jo i forvejen Tacho Online, som er "need to have" for at håndtere køre-hviletidsregnskabet. Tacho Online er inkluderet i DTL-medlemskabet. Fordi vi har fået vores egne udviklere, kan vi en masse ting. Og det, vi har på tapetet, er i "nice to have"-afdelingen. Det kommer vi over i en pluspakke. De, som ønsker de ting, kommer til at købe denne pluspakke, det gælder også DTL-medlemmer, siger han og oplyser, at Tacho Online+ formentlig kommer til at koste 149 kroner om måneden for hele virksomheden.

Tacho Online bliver moderniseret, så værktøjet nu også kan bruges på mobiltelefonen eller på tablets. De mange data, som tilgår TachoOnline+ fra den enkelte virksomhed, kan virksomheden hente ind i andre programmer og genbruge der – fx lønprogrammer.

Tacho Online+ vil i første omgang bestå af fem moduler:

Styr på arbejdstiden
Et nyt arbejdstidsmodul, hvor vognmanden kan håndtere medarbejdernes møde- og gå hjemtider og i øvrigt bruge til lønberegning. En funktion i modulet gør, at man kan holde den enkelte chaufførs arbejdstid op imod arbejdstidsdirektivet og dermed tjekke, om chaufføren overholder arbejdstidsreglerne. Modulet vil give automatiske rapporter til vognmanden, hvis man bryder reglerne.

Vognmanden eller chaufføren kan gå ind på modulet via PC eller mobiltelefon og manuelt indtaste, hvad han har lavet de dage, hvor førerkortet ikke har siddet i tachografen fx holdt fri, haft ferie, været syg, gået hjemme på værkstedet osv.

Overblik over overtrædelser af køre- og hviletid
Et nyt statistikmodul giver vognmanden et overblik over, hvor mange overtrædelser af de forskellige

EU-kategorier vedrørende køre- og hviletid mv., som chaufførerne har gjort sig skyldige i – mindre alvorlige overtrædelser, alvorlige og meget alvorlige overtrædelser og mest alvorlige overtrædelser.

Med den nye statistik vil vognmændene kunne modtage en score, der gør det muligt for dem at måle sig op mod andre brugere af Tacho Online+. På samme måde vil en chauffør kunne se, hvordan han performer sammenlignet med kollegerne i virksomheden. Alt sammen med henblik på at nedbringe antallet af overtrædelser.

Tacho Online har lige nu 1,3 millioner køre- og hviletidsfiler. De vil blive kørt igennem statistikmodulet, og det vil som noget nyt give et samlet bil- lede af køre- og hviletidsovertrædelserne hos Tacho Onlines mange kunder.

Tjekker data på bil og chauffør
Referencerapport, som viser, om tilstedeværelsen af alle køre- og hviletidsfiler er komplet. Der skal være et 100 procent match mellem informationerne fra tachografen på bilens bevægelser i en given periode og informationerne på chaufførernes førerkort i en given periode. Mangler der noget, fremgår det af rapporten.

Nu håndterer Tacho Online+ alle medarbejdere
Tacho Online er bygget på chauffører og biler. Med pluspakken kan virksomhedens øvrige medarbejdere også omfattes. Modulet betyder, at vognmanden nu også kan håndtere og registrere arbejdstiden for lagerfolk, kontormedarbejdere, værkstedspersonale osv.

Sikkerhedskritiske fejl
Det sidste modul indtil videre forenkler og sætter tjek af bil og sættevogn i system. Chaufføren går ind på sin mobil om morgenen og vælger den bil og den sættevogn, han skal køre med. Så kommer der tjeklister frem, der beder ham om at tjekke bil og påhængsvogn. Han kan skrive kommentarer og tage billeder og gemme det i Tacho Online.

Kørselslederen vil så blive opmærksom på, hvis der er et eller andet med bilen, der skal ordnes. Modu- let skulle gerne medføre, at fejl og mangler på bilen bliver opdaget i tide. Derudover styrker det daglige tjek ifølge TVS chaufførens retsstilling, at han har tjekket vogntoget om morgenen, hvis politiet skulle finde sikkerhedskritiske fejl ved en kontrol.

Nye kunder hos TungVognsSpecialisten

TVS har for nylig indgået en aftale med Dansk Industri og Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL). Udover TVS’ egne kunder, DTL’s medlemmerog ATL/DI, bruges Tacho Online af den svenske vognmandsorganisation, Sveriges Åkeriföretag (SÅ).

Læs historien i magasinet

Læs om Tacho Online+ og TVS' nye kunder på side 32