Del

Tusinder af miljøzonebøder er aldrig udstedt

Ifølge miljøminister Magnus Heunicke er det kun halvdelen af miljøzoneovertrædelser blandt udenlandske lastbiler og busser, der registreres og straffes med bøde. Resten slipper ubemærket.

Op mod 3.000 udenlandske lastbiler og busser har aldrig fået den miljøzonebøde, som de burde have haft. 

Det erkendte miljøminister Magnus Heunicke, da Danmarksdemokraternes transportordfører Kenneth Fredslund Petersen i januar gik ham på klingen i Folketinget om den manglende udstedelse af miljøzonebøder til køretøjer fra en række lande, som DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND har afdækket.  

Miljøministeren forklarede i Folketingssalen, at danske myndigheder kun har tal på halvdelen af de udenlandske køretøjer, der færdes ulovligt i miljøzonerne. Dermed er det også kun halvdelen af de udenlandske miljøzonesyndere, der ender med et bødeforlæg fra den danske stat. 

Styrelsens oplysninger afslører mørketal

Miljøministeren vedgik dermed også, at der er et betragteligt mørketal for de miljøzonebøder, som aldrig bliver udstedt. Man ved med andre ord ikke præcist, hvor mange bøder der burde udstedes til udenlandske køretøjer, men som aldrig bliver det. 

Miljøstyrelsen har dog tidligere overfor DANSKE VOGNMÆND oplyst, at styrelsen fra 1. oktober 2020 til 31. august 2023 udstedte 2.638 bødeforlæg til udenlandske køretøjer for overtrædelse af miljøzonereglerne - vel at mærke til køretøjer fra de lande, som man kan skaffe ejeroplysninger på.   

Hvis Miljøstyrelsen har tal på halvdelen af synderne, som miljøministeren har angivet, drejer det sig altså sandsynligvis om op imod 3.000 miljøzonebøder til udenlandske lastbiler og busser, som aldrig er udstedt over en treårig periode.  

Minister vil have forbedrede muligheder for opkrævning 

Miljøminister Magnus Heunicke forklarede ved samme lejlighed, at Miljøstyrelsen i dag kun har adgang til køretøjsregistre i syv lande herunder Danmark. Miljøministeriet har efterfølgende oplyst til DANSKE VOGNMÆND, at de øvrige lande er Sverige, Norge, Finland, Italien, Letland, Portugal med hvem, man har bilaterale aftaler.   

Miljøministeren oplyste også, at han gerne ser forbedrede muligheder for, at danske myndigheder kan udstede miljøzonebøder til udenlandske køretøjer fra flere lande, bl.a. gennem bilaterale aftaler og via en ændring i EU af det såkaldte CBE-direktiv (Cross Border Enforcement), som omhandler udveksling af oplysninger mellem lande vedrørende trafikforseelser.  

Vi har derfor spurgt Miljøministeriet, hvad regeringen konkret gør. Miljøministeriet svarer på mail, at udover arbejdet med CBE-direktivet er Miljøstyrelsen i dialog med Sund & Bælt om muligheden for at udvide håndhævelsen til flere lande.  

Justitsminister: Vi skal have bedre inddrivelse

Danmark ønsker sammen med flere andre lande, at miljøzoneovertrædelser skal være omfattet af CBE-direktivet i modsætning til nu, hvor direktivet retter sig mod trafiksikkerhedsforseelser. I et svar til transportordfører Kenneth Fredslund Petersen (DD), skriver justitsminister Peter Hummelgaard (S), at det er regeringens opfattelse, at CBE-direktivet vil være væsentligt for at få et effektivt inddrivelsessystem for miljøzoneovertrædelser begået med køretøjer registreret i andre EU-medlemsstater. 

Stort millionbeløb i ikke-udstedte bøder

Kører man ulovligt i en miljøzone, lyder bøden på 12.500 kroner. De op til 3.000 sager, hvor udenlandske køretøjer aldrig har modtaget et bødeforlæg, fordi Miljøstyrelsen ikke har adgang til ejerregistre i en lang række lande, svarer dermed til et beløb på 37,5 millioner kroner i ikke-udstedte bøder.  

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 2, 2024