Del

Transportoverenskomsten er blevet fornyet

Den 11. marts 2023 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transportgruppen indgået aftale om fornyelse af Transportoverenskomsten for en 2-årig periode. Transportoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Formand for DTL’s arbejdsgiverforening Martin Danielsen vurderer, at det spor, der var lagt ud efter de foregående aftaler, gav begrænsede muligheder for at komme med nye tiltag for transportbranchen:

- De lønstigninger, der er blevet givet tidligere i processen med at forny overenskomsterne for det private arbejdsmarked, honorerer også chaufførernes store indsats i hverdagen. Og det vil forhåbentlig gøre det nemmere at rekruttere fra andre brancher. Men noget fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse havde været naturligt som modvægt, udtaler formanden.

Han peger på, at transportbranchen til hverdag opererer under særlige forhold, hvor man er underlagt køre- og hviletider og begrænses yderligere af arbejdstidsdirektivet:

- Vi kender ikke arbejdsdagens længde, når vi starter om morgenen, og så bevæger vi os rundt i trafikken, hvor myldretid, trafikulykker og stormvejr fuldstændig kan ændre planerne for dagen. Det spor, der blev lagt tidligere i processen med at forny overenskomsterne for det private arbejdsmarked, fx lagerfolk, havnearbejdere og kantinemedarbejdere har ikke taget højde for transportbranchens vilkår. Det har gjort det svært at manøvrere her i den allersidste fase af de samlede overenskomstforhandlinger, fastslår Martin Danielsen.    

Overenskomsten er ikke endeligt vedtaget endnu, og virksomheden skal derfor følge den gældende overenskomst for 2020-2023 frem til mæglingsforslagets vedtagelse.

Regulering af løn, tillæg mv. skal ske med tilbagevirkende kraft fra den lønperiode, hvor 1. marts 2023 indgår, når overenskomsterne er endeligt vedtaget.

Medlemmer af DTL’s Arbejdsgiverforening vil blive orienteret direkte fra foreningen.

Læs orienteringen om Transportoverenskomsten 2023 her