Del

Transportministeren adresserer vejtransportbranchen

Transportminister Benny Engelbrecht har henvendt sig til vejtransportbranchen i et direkte brev. Brevet gengives nedenfor. Se link i teksten for FAQ.

Kære alle

Den danske regering og de danske myndigheder har i løbet af de seneste dage truffet en række væsentlige beskyttelsesforanstaltninger som led i indsatsen mod at hæmme spredningen af coronavirusset.

Indførslen af rejserestriktioner ved Danmarks grænser er en nødvendig foranstaltning for, at omfattende indrejse fra udlandet af personer, som ikke har været underlagt tilsvarende beskyttelsesforanstaltninger, vil undergrave virkningen af de foranstaltninger, der er truffet i Danmark.

For godstransporten lægges der stor vægt på behovet for at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder og Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet.

Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport, da den betragtes som et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark. Myndighedsindsatsen ved grænsen tilrettelægges med udgangspunkt heri.

Grænsekontrollen kan betyde, at der med hensyn til persontransport med bus ind i landet kan forventes forlængede rejsetider ind i Danmark, i det omfang at der er personer, som ikke lever op til kravet om et anerkendelsesværdigt formål.

Der har været stor efterspørgsel på mere information omkring indrejserestriktionerne, herunder dokumentationskrav mv. Vedlagt dette brev findes et bilag med FAQ.

Jeg vil slutteligt gerne opfordre til, at vi sammen løser de udfordringer, vi står over for i den kommende tid.

Med venlig hilsen
Benny Engelbrecht