Del

Transporten på valg

Godt vi har NLA-kontoret i Bruxelles, hvor vi samarbejder med vores norske, svenske, finske, franske og tyske kolleger om at varetage vognmændenes interesser i den europæiske lovmølle, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i sin leder i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.

Den 9. juni er der valg til Europa-Parlamentet. I DTL har vi vores eget valgmøde i forbindelse med generalforsamlingen den 25. maj, hvor de delegerede får lejlighed til at stille kritiske spørgsmål til en række EP-kandidater. 

For vognmændene har en lang række ønsker til EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Ønsker, som vil forbedre rammevilkårene for erhvervet. 

Det kommer muligvis bag på nogle, men rigtig meget lovgivning med betydning for den tunge transport har sin oprindelse i EU. Så meget desto mere besynderligt er det, at transporterhvervet indtager så beskeden en plads i den generelle EU-debat, herunder op til Europa-Parlamentsvalget. Det er vores ansvar at forpligte de kommende danske EU-politikere på at forstå de udfordringer, vognmændene står overfor. 

Lad os kigge på nogle af de presserende på klimaområdet: 

Når det ikke kan betale sig at bruge biogas og HVO i den tunge transport trods begge brændslers åbenlyse klimamæssige fortrin, hænger det fx sammen med, at energiafgiften fastlægges i EU, som ikke skelner mellem klimavenlig biogas eller HVO og klimafjendtlig diesel, der derfor er belagt med den samme høje afgift. Det bør ændres. 

Også på dimensionsfronten styrer Bruxelles. Kun i Norden og Holland kører vi således med tunge vogntog på mere end 40 tons. Og modulvogntogene er endnu kun almindelige i Norden og Holland, selvom de også ses i fx Tyskland og Spanien. Mere vægt på bilerne og udbredelsen af modulvogntog bør gælde hele EU. Til gavn for vognmændenes forretninger og ikke mindst til gavn for klimaet. 

Det er så bare et par af de lavthængende frugter, når det gælder at reducere klimatrykket fra vejgodstransporten, som hænger svært tilgængelige i EU-systemet. 

Det skal dog tilføjes, at både EU-Kommissionen og Parlamentet har vist forståelse for, at vi kører med tungere og længere modulvogntog i Norden. Og med NLA’s hjælp har vi foreløbigt fået Parlamentets opbakning til, at vi kan fortsætte med det. Nu skal sagen færdigforhandles med EU’s medlemslande. 

 På sigt udvides CO2-kvotehandelsystemet til at omhandle vejtransporten. Med nye CO2-standarder for tunge køretøjer kommer der bindende mål for salg af nye nulemissions-lastbiler. Og til at hjælpe det hele på vej træder krav for udrulning af ladeinfrastruktur i kraft fra 2025. 

Jeg skal i al stilfærdighed opfordre politikerne og EU-systemet til at trække vejret et øjeblik og lade det hele synke ind. Der er stadig en lang række ubesvarede spørgsmål ikke mindst i forhold til, hvordan vi sikrer tilstrækkelig kapacitet på elnettet. Derfor er der nu behov for stabilitet og tid til at implementere de nye regler. 

Også på andre felter sidder EU med løsningen på noget af det besvær, vognmændene bakser med til dagligt. Det gælder fx om at give medlemslandene muligheder for at indkassere bøder og afgifter fra udenlandske parkeringssyndere. Noget som tilsyneladende er umuligt med de nugældende regler. 

I DTL så vi derudover gerne, at Bruxelles og parlamentet droppede planerne om skrappere arealkrav og andre begrænsninger af dyretransporter i forslaget til ny forordning, hvorimod ansvarsfordelingen mellem vognmand/chauffør og landmand bliver indrettet efter virkeligheden. 

EU er arenaen, hvor vi sammen med vores allierede kæmper for at sikre gode konkurrenceforhold for danske vognmænd. Godt vi har NLA-kontoret i Bruxelles, hvor vi samarbejder med vores norske, svenske, finske, franske og tyske kolleger om at varetage vognmændenes interesser i den europæiske lovmølle. 

Godt valg! 

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2024