Del

Transport og forsyning har højeste prioritet, mens særtransporterne syltes

Myndighederne må rette op her og nu på den kritisable situation omkring manglen på udstedelse af tilladelser til særtransporter, mener DTL.

- Vi er i denne tid er vi meget taknemmelige for den prioritet, som vores erhverv møder fra myndighedsside. Her tænker tænker jeg bl.a. på de midlertidige lempelser på køre-/hviletidsreglerne, forlængelse af gyldighed på tilladelser og certifikater, ”green lanes” ved grænserne osv., så transporterne fortsat kan rulle. Og det gør de, siger DTL's adm. direktør Erik Østergaard og fortsætter:

- I DTL – Danske Vognmænd er vi stolte af det arbejde, som vognmandserhvervet, vognmændene og deres chauffører hver dag udfører.

Men ingen roser uden torne.

- Når det kommer til særtransporterne, hænger systemet dog i den grad i bremsen. De særligt brede, høje, lange eller tunge transporter kræver tilladelser, og de udstedes af politiet. Det sker fra to kontorer i Danmark, og lige nu er de sjællandske særtransportører hårdt ramt af store sagsbunker på det sjællandske kontor i Greve. Forsøger vognmændene fx at få tilladelsen fra søsterkontoret i Padborg, henvises de pænt tilbage til bunken i Greve, siger DTL's direktør.

DTL har et klart billede af, at situationen er akut, og de manglende tilladelser rammer både transporterne af fx maskiner og byggeelementer til bygge- og anlægssektoren, men fx også pavilloner til skoler og sundhedsvæsen, der har sine udfordringer for tiden. Det kalder på handling, mener Erik Østergaard.

- Der er brug for en ”nu og her”-løsning. Få sat noget mandskab på, tak, og så må disse gentagne udfald få en ende. Planerne om flytningen af tilladelser til særtransporter fra politiet til Færdselsstyrelsen speedes op igen.

Erik Østergaard anfører, at DTL gentagne gange har peget på den uholdbare og utilstedelige situation med store udsving i ventetiderne.

- Vi må med bedrøvelse konstatere, at denne ”service til erhvervslivet” med særtransporttilladelser fortsat udsættes for en stedmoderlig behandling. DTL's forslag om effektiviseringer, fx en bedre fordeling af opgaverne mellem politiets to særtransportkontorer og anvendelse af digitale værktøjer, er faldet på stenet grund. Og nu ser vi resultatet - igen, slutter Erik Østergaard.