Del

Traktorer kører med vintertjenesten

I Assens Kommune kørte traktorerne med det meste, da vintertjenesten blev udbudt i sommer. Vi kan ikke konkurrere med traktorerne, fastslår dir. Torben Andersen fra Kai Andersens Eftf. A/S. Han betegner konkurrencen mellem traktorer og lastbiler som unfair.

Om vinteren har traktorerne i landbruget og hos maskinstationerne ikke meget at lave. Men i de senere år har flere og flere fundet en lukrativ aktivitet i den mørke tid: snerydning og saltning af de kommunale veje. 

Det er i hvert fald tilfældet i Assens Kommune på Fyn, hvor traktorerne endte med at skulle køre størstedelen af ruterne, da kommunen holdt udbudsrunde tidligere på året. 

Vælger billigste pris 

Ved udbudsrunden kunne vognmænd og andre interesserede byde på 28 ruter til glatførebekæmpelse og/eller snerydning i Assens Kommune: 

Ti af ruterne var rene lastvognsruter. Ti var rene traktorruter. To ruter var såkaldte minitraktorruter. De sidste seks ruter var enten lastvogns- eller traktorruter. Og her endte alle ruter med at skulle udføres af traktorer. 

Det betyder, at ud af de 28 ruter i kommunen, skal vintertjenesten fremover udføres af traktorer på de 18. Det oplyser driftsleder Freddy Nielsen fra Entreprenørgården i Assens Kommune. 

- Vi er i princippet ligeglade med, om glatførebekæmpelsen og snerydningen udføres af traktorer eller lastbiler. Vi vælger den billigste pris. Og det ser ud til, at vognmændene ikke kan konkurrere med de maskinstationer og storlandbrug, hvis maskineri jo står mere eller mindre stille i vinterperioden, siger han til DANSKE VOGNMÆND. 

Om de mange rene traktorruter siger Freddy Nielsen, at de typisk er på kommunens mange småveje. 

- Traktorerne kommer lettere frem, hvor pladsen er trang, så her er de en fordel fremfor lastbilerne, siger Freddy Nielsen. 

Traktorer 50 procent billigere 

Kai Andersens Eftf. A/S i Tommerup var en af de vognmænd, som bød på vintertjenesten i Assens Kommune. Ifølge direktør Torben Andersen endte virksomheden med bare at vinde udbuddet på tre ruter. Før havde virksomheden vintertjenesten på fem ruter i kommunen. Men to af de ruter blev kun udbudt til traktorer i forbindelse med 2023-udbuddet. 

- Vi bød også på de ruter, som både lastbiler og traktorer kunne byde på, men vandt ingen af dem. Traktorerne var op til 50 procent billigere, husker han. 

Der gælder forskellige regler for traktorer og lastbiler i trafikken. Og det bonner prismæssigt ud til traktorernes fordel, mener han. 

- Der er jo tale om konkurrenceforvridning. De kan jo lade en knægt på 16 år køre traktoren, bare han har traktorkørekort. De har ikke tachograf i traktorerne og skal ikke gøre rede for køre-hviletiden. Og det bliver heller ikke kontrolleret, om de overholder arbejdstidsreglerne. På kommunens informationsmøde påpegede jeg dette. Og svaret var, at det skal entreprenøren stå inde for, men de kan ikke kontrollere det som hos os, hvor man jo kan kontrollere tachografen. De svarede, at de har tillid til, at reglerne bliver overholdt, fortæller Torben Andersen. 

Unfair konkurrence 

Traktorernes konkurrencefordel i forhold til lastbiler, når det gælder vintertjeneste, bekræftes af erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm. 

- Vi har listet konkurrencefordelene ved traktorer op, som forklarer, hvorfor landbrug og maskinstationer vinder i de kommunale udbud. Traktorførerne kan være ned til 16 år, hvilket har betydning for deres lønniveau, hvor lastbilchaufførerne minimum skal være 18 år og derfor aflønnes som voksne. Derudover kræves der vognmandstilladelse, tilladelse til godskørsel, uddannelseskrav og begrænsninger i arbejdstiden, hvad angår lastbilkørslen. Krav som traktorkørslen er helt undtaget fra, siger han og peger derudover på en lang række omkostningstunge, tekniske krav, som lastbilen, men ikke traktoren er underlagt for at måtte køre vintertjeneste. 

- Alt sammen krav, der gør det vanskeligt for vognmænd at matche “de kravlette” traktoroperatører. Det er ikke altid traktorerne vinder, men det, at de kan byde med på unfair vilkår, betyder, at vognmændene ikke kan vinde og få en forretning ud af vintertjenesten. Kommunerne har tilsyneladende kun fokus på prisen og fx ikke den ekstra miljø- og klimabelastning, som traktorkørslen indebærer, siger Ove Holm. 

DANSKE VOGNMÆND har fået aktindsigt i Vejdirektoratets udbud af vintertjeneste på statsvejene tidligere på året. Også her kunne både lastbilog traktoroperatører byde ind på nogle af ruterne. Traktoroperatørerne vandt kun én rute, nemlig snerydning og saltning på hovedvejen mellem Holstebro og Viborg. 

- Traktorerne er ikke så effektive – og slet ikke på miljø og klima – som lastbilerne, som kan skubbe mere pr. liter diesel og køre hurtigere. Men trods det har staten valgt at lade traktoroperatører byde med på nogle af ruterne, siger Ove Holm. 

Læs artiklen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8, 2023