Del

Tjek tre EP-kandidater

Den 26. maj er der Europa-Parlamentsvalg. Hvordan er mulighederne for at få strammere regler med EU’s vejpakke? Ligger kampen for at modvirke social dumping på godstransportområdet i højere grad på nationalt niveau end i Bruxelles? DF lægger an til frontalangreb, Socialdemokratiet vil sortliste synderne og Venstre vil stå vagt om den frie bevægelighed. Vi har talt med tre danske kandidater fra de største partier.

Anders Vistisen (DF), Jeppe Kofod (S) og Søren Gade (V) står højt deres partiers respektive lister på stemme­sedlen til Europa-Parlamentsvalget på søn­dag. De seneste uger har de ført valgkamp på bagtæppet af debatten om bekæmpelse af social dumping på vejtransportområdet, som i stadig højere grad har handlet om nationale særregler og de manglende resul­tater i Bruxelles.

Senest har den danske regering spillet ud med 63 punkter, som ganske vist indehol­der elementer kendt fra vejpakken, men som alligevel signalerer utilfredshed med EU, og at tålmodigheden med beslutnings­tagerne i Bruxelles er i stadigt ringere kurs.

Hvordan tager EP-kandidaterne bestik af den fornyede fokus på vejpakkens besvære­de politiske gang gennem EU og de mang­lende fælleseuropæiske regler?

Læs hvad de tre siger i det nye nummer af DTL Magasinet