Del

Tænk på chaufførerne, når de skal træde af

På baggrund af forlydender om, at toiletadgangen for chauffører på rastepladser og ved læsse- og aflæssesteder er blevet begrænset af frygt for smittefare, opfordrer DTL – Danske Vognmænd til forståelse for transportbranchens situation.

- Det er uacceptabelt, hvis chaufførerne ikke har de normale muligheder for toiletbesøg. Chaufførerne udfører et helt nødvendigt og kritisk arbejde for samfundet og for at holde hjulene i gang herunder at der er fødevarer i forretninger og supermarkeder og kritisk materiel fx til sygehusene og andre institutioner, siger DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

- Branchen har udarbejdet et sæt anbefalinger til både chauffører/vognmænd/terminaler og transportkøbere om, hvordan man skal forholde sig. Vognmanden kan tage evt. tage kontakt til kunderne og med anbefalingerne i hånden løfte behovet for sine chaufførers adgang til toiletfaciliteter. Er der behov, må man opsætte festivaltoiletter på kritiske steder, og det er oplagt at Vejdirektoratet må sikre at alle offentlige toiletfaciliteter langs motorvejsnettet er funktionsdygtige og bliver rengjort løbende, fastslår Østergaard, der fortsætter:

- Vi har de seneste dage modtaget mange meldinger om forskellig håndtering på terminalerne som chaufførerne så skal indrette sig efter fra sted til sted. Derfor er det nødvendigt med en fælles anbefaling til at gøre hverdagen enklere for chaufførerne. Og så er der i den grad behov for at vi anerkender det store arbejde både chauffører og vognmænd udfører i øjeblikket for at holde samfundet i gang.

Det mindste vi kan sørge for er at der er ordentlige sanitære faciliteter. Det er vigtigt med hygiejnen, men alle må medvirke til at få det til at virke og have respekt omkring de beslutninger, som træffes i virksomhederne. 

Status

DTL har været i kontakt med Vejdirektoratet og Circle K, der oplyser, at der er åbent langs statsvejene og på tankstationerne:

Vejdirektoratet har oplyst, at man er i tæt dialog med alle koncessionshavere og har indskærpet, at det er vigtigt med åbne, hygiejniske og super rene toiletter alle steder. Vejdirektoratet henviser i øvrigt til app’en ”giv et praj”, hvor chauffører kan indberette om lukkede toiletter.

Circle K bekræfter, at man holder toiletter åbne på landets 470 stationer, og at ingen er lukkede. Dog vil det om natten på motorvejsstationer kun være handicaptoiletter, der kan anvendes. Hvis situationen forværres, og man bliver nødt til at lukke stationer grundet mangel på arbejdskraft, vil toiletterne selvfølgelig også lukke på disse stationer.

Alle Monarch restauranter, der typisk ligger i tilknytning til en tankstation, er lukkede. Hvis toiletterne er lukkede, henviser Monarch til tankstationernes kundetoiletter.

Enkelte infoterier har lukket, men selv på de lukkede steder vil der være adgang til rene og hygiejniske toiletter.

På de ubemandede rastepladser kører man nu med to gange daglige rengøringer.

DTL er samtidig i kontakt med Kommunernes Landsforening for så vidt angår kommunevejene og de toiletter, der måtte være der.

Se branchens anbefalinger her

Se anbefalinger på engelsk her

Se anbefalinger på tysk her

Se anbefalinger på polsk her