Del

Sund vækst i erhvervet

Der er pæne forventninger til at tjene penge i vognmandserhvervet i det kommende år. Men det afhænger i høj grad af, hvor stor man er, og hvad man kører med. Det viser DTL’s konjunkturundersøgelse for 2019.

En sammenstilling af alle DTL’s konjunkturundersøgelser i årene 2004- 2019 viser, at virksomhe­dernes oplevelse af omsætning, beskæftigelse, økonomisk resultat, trans­portpriser, investeringer og kapacitetsud­nyttelse ligger lavere under det nuværen­de opsving end under sidste opsving i de fire år før finanskrisen i 2008.

- Dengang var der en overophedning af økonomien, som kan have påvirket vur­deringerne, så det er ikke så ringe endda, mener DTL’s økonom Morten Pernø.

Men de aktuelle vurderinger ligger altså generelt under niveauet i 2004, og kun oplevelsen af beskæftigelsen og investerin­gerne ligger på niveau med for 15 år siden. Det bekymrer umiddelbart ikke

Morten Pernø:

- I dag taler vi om en sundere økonomi, der bygger på konsolidering og fornufti­ge investeringer. Man skal bestemt ikke ønske sig tilbage til de høje vækstrater fra 2004-2006, der endte i overophedning og kollaps.

Læs hele Morten Pernøs analyse i det nye nummer af DTL Magasinet