Del

Stram og politisk afhandlet finanslov

Finanslovsforslaget for 2021 byder som ventet ikke på de store overraskelser. Forudgående politiske aftaler, fokus på nedskæring af statens konsulenter samt indsats mod social dumping er gennemgående signaler fra regeringen. Flere ting udestår.

- Det er rigtig positivt, at regeringens aftale fra januar 2020 om ordnede forhold på vejtransportområdet har givet sig udslag i, at Færdselsstyrelsen får tilført næsten 12 mio. kr. årligt fra 2021 til at sikre ordentlige lønforhold på danske veje, udtaler DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. Nu må vi så se, om det beløb holder i længden, for på politiets budgetter er der ikke tildelt tilsvarende midler til bekæmpelsen af social dumping. Begrebet er end ikke nævnt, og politireformen har taget noget af lyset fra vejkontrollerne. Det er en ikke uvæsentlig opgave, som myndighederne skal til at løfte – og med måltal fastsat af EU.

RUT register opgraderes

Det gennemgående tema på mange af finanslovsforslagets poster er ellers regeringens udprægede fokus på social dumping. På både posteringerne hos Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og Vejdirektoratet bliver det i bemærkningerne til forslaget anført, at ekstra midler bliver tilført på grund af ”den fælles myndighedsindsats mod social dumping”, idet der samtidig bliver henvist til flere politiske aftaler med de øvrige partier i Folketinget. – Det er især glædeligt at se, at der frem til 2014 afsættes 11 mio. til at opgradere RUT-registeret hos Erhvervsstyrelsen, så det også kommer til at omfatte den særskilte anmeldelsesordning som følge af DA/FH loven, fastslår Erik Østergaard.

Der er i øvrigt afsat knap 30 mio. kr. i 2019 til en pulje til kommunal skiltning af hastighedsbegrænsninger for lastbiler, jf. aftale mellem den daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti om finansloven for 2019. Herudover afsættes 0,3 mio. til Vejdirektoratets administration af ordningen.

Yderligere udspil i efteråret

I lovforslaget nævnes også, at klimaaftalen for energi og industri fra juni måned sammen med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, der blev indgået samtidig, udgør de første dele af regeringens samlede klimahandlingsplan. I løbet af efteråret vil regeringen ifølge lovforslaget fremlægge yderligere udspil inden for bl.a. transport og landbrug samt lancere et oplæg til en grøn skattereform. Erik Østergaard: - Det bliver her, at den helt store vinkelsliber skal frem, især hvis vi skal til at tale afgifter på transport. Det gælder i øvrigt også hele infrastrukturdelen, som også er skudt ud i fremtiden for øjeblikket.

Trafiksikkerhed beskåret

Flere gange nævner finanslovsforslaget, at ”kontoen er reduceret med x (beløb, red.) som følge af indsatsen mod forbrug af konsulenter”. En af de institutioner, som princippet går ud over, er Rådet for Sikker Trafik, der består af repræsentanter, samt af myndigheder og organisationer, der har tilknytning til trafiksikkerhedsarbejdet.

Rådet vil i årene 2021 til 2024 bliver beskåret med i alt 7,3 mio. kr. efter politisk aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Erik Østergaard: - Det kan undre noget, at trafiksikkerhedsarbejdet nedprioriteres i denne tid, hvor der skal udarbejdes handleplaner frem til 2030 på grund af for mange dræbte og tilskadekomne på vejene.

Læs om forslaget her