Del

Kontakt ansvarlig

Finn Bjerremand

Teknisk konsulent. Tekniske høringssager, medlemsservice på lastbilteknik, test af lastbiler. Sekretær DTL Kran-Blok Erfa og Netværk for selvkørende vognmænd

Stor kapacitetsforbedring nu udkommet på tryk

Den nye bekendtgørelse om vægt og dimensioner er på gaden og giver på flere områder vognmændene større rum for en øget kapacitet på bilerne. DTL – Danske Vognmænd betegner det som resultatet af års målbevidst arbejde hen imod bedre og mere miljørigtig transport på vejene. Men flere forbedringer er på vej.

- Det her er den største landvinding siden vognmandserhvervet i 2011 fik mulighed for at køre med 54 tons totalvægt på syv-akslede vogntog plus et par andre gode og vigtige forbedringer, og siden vi i 2014 fik vægten løftet til 56 tons. Branchen har nemlig vedholdende presset på med argumenter om forbedring af miljø og sikkerhed. Det fastslår DTL’s adm. direktør Erik Østergaard oven på offentliggørelsen af Færdselsstyrelsens nye bekendtgørelse om vægt og dimensioner.

Trailerne er blandt vinderne i denne omgang

Med den nye bekendtgørelse er vinderne i denne omgang trailerne med ekstra længde, og større akseltryk på de treakslede påhængsvogne og trailere, større totalvægt på fem- og fireakslede lastbiler, samt en meget efterspurgt ekstra længde til kranbilerne.

Erik Østergaard: - En af de store landvindinger er 42 tons totalvægt på fem-akslede lastbiler og trækkere fx med kran, ligesom en øget længde til 15 meter på sættevogne er markant. En forhøjelse af totalvægten på lastbiler med fire aksler fra 32 til 36 tons er også et godt slag i bolledejen.

- Der er også ekstra totalvægt for vogntog fra fire til seks aksler, men den helt nødvendige og logiske forhøjelse af totalvægten på syv- og otte-akslede vogntog udestår. Den har vi store forventninger og forhåbninger til. Og vi ved, at transportminister Thomas Danielsen (V) meget gerne vil levere den forbedring til vognmandserhvervet. Spørgsmålet er, hvornår det kan ske. Først og fremmest ville en hurtig afklaring være et vigtigt skridt, og Vejdirektoratet er ved at lave en analyse på konsekvenserne.

Slaget står nu i EU

Der er mange andre spændende detaljer i den nye dimensionsbekendtgørelse – herunder krav til akselafstande, som er meget vigtige at holde sig for øje, hvis de nye og højere vægte skal opnås.

Men på trods af landvindingen i Danmark står slaget nu i EU om det verserende forslag om en revision af EU’s vægt- og dimensionsdirektiv. De nye danske vægt- og dimensionsregler vurderes ikke at blive berørt af EU-revisionen. Og dog. For hvor EU lader de enkelte medlemslande have nogenlunde fred til at optimere transporterne på egen jord, så har EU kig på de grænseoverskridende transporter mellem landene, påpeger Erik Østergaard. - Her kæmper DTL og NLA for, at de eksisterende nordiske transporter med øget vægt og højde kan komme til at fortsætte som hidtil.

Bekendtgørelse om vægt og dimensioner