Del

Stigende antal arbejdsulykker i transportbranchen

Arbejdet i godstransportbranchen er farligere end i de fleste andre brancher. Således steg ulykkesfrekvensen med 13,6 procent fra 2020 til 2021, viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Transportbranchen er ikke ufarlig at arbejde i.

I hvert fald, hvis man skal dømme efter den seneste arbejdsulykkestatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening. Ifølge den er frekvensen af arbejdsulykker i godstransportbranchen steget med 13,6 procent fra 2020 til 2021.

Samtidig har branchen en klart højere ulykkesfrekvens end DA’s arbejdsmarked som helhed, kun overgået af bygge- og anlægsbranchen. Tjek de konkrete tal og frekvenser i tabellen herunder.

DANSKE VOGNMÆND ville gerne have haft en udlægning af tallene fra Arbejdstilsynet, men da vi for tiden er uden regering og tilsynet uden minister, må de ikke udtale sig. Til gengæld kan man på Arbejdstilsynets hjemmeside læse en del om, hvilke ulykker, der typisk sker og om, hvad arbejdsgiverne kan gøre for at forebygge dem.

Typiske situationer

Arbejdstilsynet lister de typiske situationer, hvor faldulykker sker: ved op- og nedstigning fra førerhus, lad, lift mm., og når underlaget er fedtet eller glat. Ulykker sker også, når chauffører arbejder i højden, fx når de springer ned fra trailerlad, vender paller på bagsmækliften, håndterer presenninger eller ved surring af gods.

Andre ulykker sker, når chaufførerne kommer på eksterne lagre og bliver påkørt af trucks, gaffelstablere og lignende. Også ude i trafikken er chaufførerne i farezonen for påkørsler fra andre trafikanter.

Opkvalificer chaufførerne

"Der sker mange ulykker i vejgodsbranchen, fx hvor chauffører falder ned fra liften, eller snubler i rod og uorden, bliver ramt af en byrde under kranarbejde eller af en truck på et lager. Som arbejdsgivere skal I forebygge arbejdsulykker. Da I ofte ikke er til stede, når chaufførerne udfører deres arbejde, består en væsentlig del af det forebyggende arbejde i at opkvalificere chaufførerne til selv at varetage deres egen og andres sikkerhed. Husk at følge op på, om det har effekt, eller om der er brug for andre tiltag. I kan også forebygge ved at ændre faste arbejdsgange, der er risikable,” lyder nogle af rådene fra Arbejdstilsynet.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

ARBEJDSULYKKER FORDELT PÅ HOVEDBRANCHER OG DELBRANCHER

 

Ulykker pr. 10.000 årsværk

Antal årsværk i 2021

Ulykkesfrekvens 2017-2021

Ulykkesfrekvens 2020

Ulykkesfrekvens 2021

Alle

676.241

240,0

232,9

256,8

Fremstillingsvirksomhed

198.641

229,2

225,0

242,1

Bygge- og anlægsvirksomhed

100.530

413,9

409,7

435,7

Serviceprægede erhverv

373.370

200,6

191,6

218,0

Herunder: Godstransport

51.399

385,0

352,5

400,6

 

I 2021 var der 400,6 arbejdsulykker pr. 10.000 årsværk i godstransportbranchen. Det er et noget højere niveau end i 2020 og tidligere år. Ulykkesfrekvensen ligger endvidere på et højt niveau i godstransportbranchen sammenlignet med andre brancher med undtagelse af bygge- og anlægsvirksomhed. Kilde: DA’s arbejdsulykkestatistik.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND