Del

Slut med ældre lastbiler i større byer

Folketinget vedtog skærpede miljøzonekrav lige inden valget blev udskrevet.

Skærpede miljøzonekrav medfører, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler fra 1. juli 2020 ikke har adgang til visse større byer uden eftermon­teret partikelfilter. Der er usikkerhed om hvilke krav, der vil blive stillet til filtrene. Yderligere skærpelser kan være i vente.

Den afgåede VLAK-regerings sidste handling var en skærpelse af byernes miljøzoner. Minutter før udskrivelsen af folketingsvalget den 7. maj blev regeringens lovforslag om skærpelse af kravene til at færdes i miljøzonerne vedtaget af Folketin­get.

Skærpelserne har effekt fra 1. juli 2020 og omfatter dieseldrevne lastbiler og busser. Der indføres samtidig miljøzonekrav til die­seldrevne varebiler i de byer, som i dag har miljøzoner, dvs. København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense.

De skærpede miljøzonekrav foreslås indført trinvist:

Lastbiler og busser indregistreret før 1. oktober 2009 skal have monteret et parti­kelfilter for at måtte køre ind i miljøzonerne efter 1. juli 2020. Er bilerne indregistreret før 1. januar 2014, gælder kravet om parti­kelfilter efter 1. juli 2022.

Læs mere i det nye nummer af DTL Magasinet