Del

Samråd om vejafgift: Regeringens pladespiller er ved at være slidt

Dagens samråd i Folketinget om kilometerafgiften bragte ikke regeringen tættere på de argumenter for en ændret løsningsmodel for grøn omstilling af den tunge transport, der er skyllet ind fra det samlede erhvervsliv. At regeringen klamrer sig til vurderinger fra tiden før, alle er blevet klogere, slider på troværdigheden, mener DTL – Danske Vognmænd.

Danmarksdemokraterne havde i dag en række spørgsmål med i tasken til samrådet med skatteministeren og erhvervsministeren før førstebehandlingen af lovforslaget om en kilometerafgift for lastbiler.  

Partiet ønskede overordnet en redegørelse for, hvordan regeringen vil sikre, at den kommende kilometerafgift på lastbiler ikke vil flytte transporterhvervet væk fra yderområderne og ikke vil svække Danmarks internationale konkurrenceevne gennem forringede rammevilkår for erhvervet. 

Svarene fra regeringen var i meget korte træk, at intet vil ske. Erhvervslivet kan sagtens bære afgiften. Det, vognmændene ikke selv kan absorbere, kan overvæltes på deres kunder. Og der vil være tilskud fra erhvervspuljer til erhvervene i yderområder.  

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard:
- Vi har hørt dette igen og igen, men pladespilleren er ved at være slidt. Man har lov at blive klogere, og siden den politiske aftale fra juni sidste år er det væltet ind med reelle argumenter fra vognmandserhvervet og det øvrige erhvervsliv. Men der er talt for døve øren over for skatteministeren, og det slider på troværdigheden. Det bestyrker os samtidig i antagelsen om, at denne afgift blot er en skat, der skal være med til at dække de provenutab, som regeringen måtte lide på andre områder i den grønne omstilling. For det koster også staten penge, at virksomhederne bliver grønnere.  

Husk de syv-akslede vogntog
Imens løber klimaministeren og transportministeren rundt i kulissen og hiver tiltag ned fra hylderne, der har blot den mindste karakter af ægte grønt: Fremskyndelse af højere vægte og større dimensioner på lastbiler, der er godkendt til det, og en forhøjelse af iblandingskravet for diesel og benzin er nu blevet meldt ud af regeringen. Det kom også frem på dagens samråd. 

- Vi bifalder naturligvis, at man nu endelig har fundet ud af, at hurtig tilvejebringelse af større kapacitet på køretøjerne kan bidrage væsentligt til at nedbringe CO2-udslippet. Men den formelle politiske beslutning om at lægge to til fire tons ekstra totalvægt på de syv-akslede vogntog er desværre ikke taget. Det er afgørende vigtigt at huske at medtage netop denne kapacitetsforøgelse. Hvis ikke de syv-akslede tilgodeses, vil transportmarkedet flytte tilbage til seks-akslede vogntog, og mange investeringer vil gå tabt, udtaler Erik Østergaard og tilføjer:  

- Et øget iblandingskrav gør benzin og diesel dyrere, så her bør politikerne også lytte til transporterhvervets argumenter om at lempe afgiften på de grønne biobrændstoffer.