Del

Samarbejde giver større synlighed i Bruxelles

Isabelle Maître fra den franske vognmandsorganisation FNTR, som er en del af fælleskontoret i Bruxelles sammen med de nordiske vognmænd i NLA og tyske BGL skriver om, hvorfor fælleskontoret også er vigtigt fra de franske vognmænds synspunkt.

Hos FNTR minder vi altid om, at 80 procent af den franske vejtransportlovgivning kommer fra Bruxelles. Derfor er vores faste kontor i Bruxelles af afgørende betydning. I øjeblikket er vi stærkt involveret i to meget udfordrende sager: implementeringen af vejpakken og den nye lovgivning, der foreslås i EU's såkaldte Green Deal.

FNTR gik ikke alene ind i kampen omkring vejpakken for at forbedre arbejdsvilkårene inden for vejgodstransport og for at sætte en stopper for social dumping. Vi smedede på daværende tidspunkt grundlaget for vores nuværende fælles kontor med vores nordiske og tyske kollegaer i hhv. NLA og BGL.

Samarbejdet byggede på den såkaldte "Road Alliance", der blev lanceret for fem år siden af bl.a. de danske, svenske, norske, tyske og franske transportministre med netop det formål at bekæmpe social dumping i transportsektoren. Med fælleskontoret har vi udvidet vores netværk, og det giver selvsagt større synlighed, mulighed for at blive hørt i meget større sammenhæng og politisk effektivitet i forhold til de europæiske beslutningstagere.

Kampen mod klimaproblemer og social dumping er ikke modsætninger
Det var vigtigt for hele fælleskontoret at tage fat på problemerne med postkasseselskaber og ulovlig cabotagekørsel. For nogle virksomheder var cabotage en systematisk permanent kørselsaktivitet, som vi nu kan forhindre med afkølingsperioden på 4 dage. Desuden vil de nye udstationeringsregler sikre et rimeligt vederlag til godschauffører, og det gælder såvel cabotagekørsel som tredjelandskørsel.

Modstanderne mod at lastbilen vender tilbage hver 8. uge hævder, at det vil øge antallet af tomkørsler på de europæiske veje, hvilket strider mod Green Deal. De mener angiveligt, at der er en modsætning mellem de sociale og de miljømæssige problemer.

Vi mener tværtimod, at den sociale dimension skal supplere den nye udvikling på miljøområdet. Fair og konkurrencedygtig vejgodstransport er afgørende for mobiliteten i et Europa uden grænser og afgørende for omstillingen til en lav-emissionsøkonomi.

I den sammenhæng har vejgodstransporten en vanskelig, men central rolle at spille og kan ikke nå målet alene uden nødvendige subsidier.

Grøn omstilling bliver vanskelig for den tunge transport
Omstillingen til nulemission vil sandsynligvis tage længere tid end forventet, og det er vanskeligere for tunge godskøretøjer at håndtere.

Det budskab har vi fremsat i en fælles holdningstilkendegivelse fra NLA, BGL og FNTR om Green Deal. Vi beder om, at lovgiverne vælger en pragmatisk tilgang til transportsektoren ved at fremsætte incitamenter til at nå målsætningen om nulemission.

Vi har derudover på fælleskontoret arrangeret to velbesøgte webinarer i maj 2021 og marts 2022 med væsentlige indlæg fra medlemmer af Europa-Parlamentet.

Derfor er det også vigtigt at fortsætte drøftelserne med producenter og brændstofleverandører. I den sammenhæng har vi i FNTR for nylig fremsat forslaget om udviklingen af fuldskalatest med EMS (European Modular System, da. modulvogntog, red.) som valgkampidé. Det har bragt os endnu tættere på vores nordiske kolleger.

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2022