Del

Særtransport på svensk

Langsommelige sagsbehandlingstider hos politiet i Danmark gør det svært og dyrt at afgive tilbud på transportopgaver, hvor køretøjet inkl. godset ikke kan holde sig inden for standard-dimensionerne. Men kan det virkelig ikke gøres nemmere og hurtigere?

Svaret er: Jo! I Sverige, hvor der lige som i Danmark udføres et stort antal specialtransporter af alle typer gods hver eneste dag, har myndigheder og transportbranchen et velfungerende samarbejde, der gør det nemt, hurtigt og billigt at ansøge og ikke mindst at få bevilget transportdispensationer i vores langstrakte naboland mod øst.

Kodeordet i samarbejdet er Trix, som er Trafikverkets web-baserede system til håndtering af transportdispensationer.

- Det er vores opgave at understøtte transportbranchen, så det er så let og smidigt at udføre specialtransporter inden for den eksisterende lovgivning som muligt, fortæller Thomas Holmstrand, der er enhedschef for transportdispensationer i afdelingen for kunde- og informationshåndtering hos Trafikverket i Göteborg.

- I 2010 lancerede vi det centrale Trix-system til at håndtere ansøgninger om transportdispensationer i hele Sverige, og i de følgende ti år har vi videreudviklet og udbygget systemet med alle tilgængelige data for vejklassificeringer, bæreevne på broer, frihøjder, dimensioner osv., så det nu fungerer til de fleste brugeres tilfredshed, siger Thomas Holmstrand.

- Også fra myndighedernes side synes vi, at Trix fungerer rigtig godt. Faktisk hører vi ofte, at det svenske system er det bedste i Europa, tilføjer han beskedent.

Thomas Holmstrand forklarer, at brugerne fra starten opdeles i to grupper.

- Den ene gruppe består af brugere, der kun en enkelt gang eller sjældent søger dispensation. Dem kalder vi ”normal-brugere”. Den anden gruppe består af brugere, der ofte eller meget ofte søger dispensationer. Dem kalder vi ”avancerede brugere”. Baseret på sidstnævntes erfaringer har de udvidede muligheder for at søge dispensationer, fordi vi ved, at deres ansøgninger er mere gennemarbejdede og detaljerede. Det giver endnu hurtigere sagsbehandling, forklarer han.

Tilfreds bruger af Trix
Med i gruppen af ”avancerede brugere” er bl.a. den skånske transportvirkomhed Flexilast med hovedkontor i Eslöv og afdelinger i Hässleholm og Hörby. Her har transportleder og -sælger Henrik Oredsson arbejdet med specialtransporter i mere end 11 år og er dermed en meget erfaren bruger af Trix-systemet. Han er også en meget tilfreds bruger af systemet, som han synes fungerer rigtig godt.

- Vi disponerer cirka 200 lastbiler hver dag, hvoraf cirka 60 af dem udfører specialtransporter. På nogle dage søger vi transportdispensationer flere gange  om dagen, og det bliver vel til 500-600 ansøgninger om året. Vi er otte medarbejdere på Flexilast, der arbejder med planlægning af specialtransporter, og fem af dem har adgang til Trix, fortæller han.

Enkel procedure
- Proceduren for at søge transportdispensation er meget enkel. Når man først har registreret sig som bruger i Trix-systemet, hvilket blot kræver oplysninger om virksomhedens navn, ansvarlig medarbejder samt kontaktinformation, er det bare at gå i gang, forklarer Henrik Oredsson.

- I systemet ligger der en defineret skabelon for ansøgningen, som skal udfyldes med registreringsnummer på lastbil/vogntog, beskrivelse af transportopgave, dimensioner og vægt på godset, tilladte akseltryk på køretøjet osv. Derefter indtastes et forslag til rute eller blot start- og slutpunkt med angivelse af tidsplan, og så trykker man på ”SEND”. Derefter modtager man svar med angivelse af en anbefalet rute inkl. oplysninger om eventuelle vejarbejder på ruten. Hvis det er tilfældet, er der for hvert vejarbejde anført kontaktperson på den ansvarlige for vejarbejdet, og så skal man kontakte vedkommende for at høre, om det går an at komme forbi med transporten på et givent tidspunkt. Hvis det ikke er muligt, må man søge igen med en ændret rute, men ellers kan specialtransporten gennemføres, fortæller Henrik Oredsson.

- Her er det vigtigt at understrege, at de registreringsnumre og tilladte akseltryk, der angives i ansøgningen, SKAL svare til køretøjerne i transporten. Hvis køretøjet eller en del af vogntoget udskiftes med et andet, skal dispensationsansøgningen starte forfra, tilføjer han.

- Selv om Trafikverket er juridisk ansvarlig for transportdispensationen, er det altid transportørens og chaufførens ansvar, at transporten gennemføres sikkert uden større gene for den øvrige trafik eller skader på veje og vejudstyr, fastslår Henrik Oredsson.

To-tre timer om at få tilladelse
I den svenske dispensationsansøgning er det muligt at henvise til tidligere gennemførte specialtransporter med samme dimensioner eller vægte. Det reducerer sagsbehandlingstiden, fordi Trafikverket så undgår at skulle bruge tid på at kontakte de relevante kommuner langs ruten. Trafikverket udfører jævnligt stikprøver for at verificere oplysningerne i ansøgningerne, så transportørerne ikke fristes til at opgive urigtige oplysninger.

- Officielt er der max. tre dages svartid på dispensationsansøgninger for specialtransporter, men for transporter, der kun skal køre på store veje, er svartiden sjældent mere end to-tre timer, fortæller Henrik Oredsson.

- Hvis der er tale om transporter, der skal køre ad mindre veje eller gennem byområder, kan der være behov for at kontakte de enkelte kommuner på forhånd, så deres svar kan indgå i dispensationsansøgningen. Så går der sjældent mere end et par dage, fra vi spørger hos kommunerne, til vi har fået svar og kan vedhæfte deres tilladelser i ansøgningen til Trafikverket.

Det er ikke gratis at ansøge om transportdispensationer i det svenske Trix-system. En enkel breddetilladelse koster SEK 320 (DKK 225), mens en mere avanceret ansøgning om dispensation for længde- og vægtbestemmelser kan koste fra SEK 870 (DKK 610) til SEK 1.660 (DKK 1.160).

Bureaukratisk dansk system
Henrik Oredsson er ofte ansvarlig for at planlægge grænseoverskridende transporter i det nordlige Europa. Dermed skal han ofte søge dispensationer i både Danmark, Norge og Tyskland, og han er - diplomatisk udtrykt - ikke imponeret over det danske system.

- Vi oplever det som meget bureaukratisk og kompliceret. Vi søger gennem en erfaren, dansk samarbejdspartner, og de kæmper en kamp hver gang. I Tyskland er langt størstedelen af ansøgningsgrundlaget digitaliseret, så her går det noget nemmere, mens det i Norge faktisk er næsten lige så nemt som her i Sverige. I Norge er det desuden gratis at søge om transportdispensationer, så det kunne de øvrige lande lære noget af, slutter Henrik Oredsson fra Flexilast.

Læs historien i DANSKE VOGNMÆND

Læs historien i bladet på side 14-16