Del

Særtransport: Digitale ansøgninger fremover

Fra 1. oktober skal ansøgninger om særtransporter rettes til Vejdirektoratet og ikke længere til politiet. Vejdirektoratet lover fra dag ét sikker drift og ensartet sagsbehandling, uanset hvor i landet man søger sin tilladelse.

Alt bliver som det plejer, når Vejdirektoratet fra 1. oktober overtager sagsbehandlingen af særtransportansøgninger fra politiet.

Og så alligevel. Største forandring bliver, at man fremover skal søge særtransporttilladelse over internettet på virk.dk. Og på lidt længere sigt venter så en revision af særtransportbekendtgørelsen. Det lover Gitte Hoeg, områdechef for Trafikafvikling og Vinter i Vejdirektoratet, som fremover skal administrere særtransporttilladelserne.

- Det allervigtigste for os den 1. oktober er sikker drift. Nogle ansøgninger skal behandles hurtigt, mens andre kan tage længere tid, og nogle kan tage rigtig lang tid. Vi har haft en god dialog med branchen om, hvilke typer ansøgninger, den vil have igennem hurtigt, siger hun.

Digital indgang
To afdelinger i Vejdirektoratet, Trafikafvikling Øst hhv. Vest, kommer til at stå for sagsbehandlingen af ansøgninger om særtransporttilladelser. Jørgen Sand Kirk, afdelingsleder i Vejdirektoratets Trafikafvikling Øst:

- På den korte bane handler det om sikker drift, men nu med digital indgang. Vi vil være helt sikre på, at vi fra den 1. oktober kan levere nogle tilladelser. Det er alles ønske. Vores to afdelinger vil arbejde tæt sammen, så vi agerer ens overfor ansøgerne. Før har branchen oplevet, at der kunne være forskel på sagsbehandlingen i Øst- og Vestdanmark. Det kommer ikke længere til at ske, siger han og forklarer, hvorfor opgaven ligger fint hos Vejdirektoratet.

- Vi sørger jo i forvejen for at give tilladelser til vejarbejder, og det er i princippet næsten det samme som særtransporttilladelser. Hvis man planlægger et vejarbejde, fortæller man os, hvor, hvornår og hvor længe man er der, og hvordan man har tænkt sig at udføre det. Det er meget sammenligneligt med den ansøgning, man skal lave for at få tilladelse til særtransport. Her er der tale om ”et rullende vejarbejde”, en rullende gene for de øvrige trafikanter, siger han, der dog ikke tør love, at der ikke vil være begyndervanskeligheder.

- Selv om vi har øvet os, vil der selvfølgelig være en opstartsfase i det her. Vi får seks administrative medarbejdere flyttet over fra Rigspolitiet, og de kommer med noget faglighed og et kendskab til bekendtgørelsen, som vi endnu ikke selv besidder. Vi har til gengæld opbygget nogle nye systemer og den nye digitale indgang. Vi skal lige lære at arbejde med særtransportbekendtgørelsen i en sagsbehandlersituation, inden vi er helt oppe i fart, siger han.

Glem de gamle formularer
Jørgen Sand Kirk forklarer, hvordan vognmanden fra 1. oktober skal få sin ansøgning om særtransport ekspederet:

- Først og fremmest skal ansøgere om særtrans- porter glemme de gamle formularer, som man skulle kopiere og sende ind. Dem skal man ikke længere bruge. Nu skal der ansøges digitalt, og ansøgeren skal gå ind gennem virk.dk og logge på med sit erhverv-NemID. Her skal man besvare nogle spørgsmål og lægge data ind. Der vil være en guide, der leder én igennem. Og skulle man alligevel ved en fejl sende en

gammeldags ansøgning til den gamle mail, vil der komme et autosvar med et link til virk.dk og anvisninger på, hvor og hvordan man nu skal søge.

Bekendtgørelsen skal revideres
På lidt længere sigt er det Vejdirektoratets plan at revidere særtransportbekendtgørelsen - et ønske branchen har haft i snart lang tid. Og der kommer ikke til at gå lang tid:

- Vi havde i begyndelsen en ambition om at nå at få ændret særtransportbekendtgørelsen inden

1. oktober. Men det har vist sig at være for stor en mundfuld. Begynder man først at pille ved bekendtgørelsen, dukker nye problemstillinger op, som man ikke selv har ansvaret for alene. Kommunerne skal ind over, skilte skal skiftes osv. Der er mange ting, der følger med, og det har vi haft en god dialog med Færdselsstyrelsen og politiet om. Vi er begyndt at kigge på bekendtgørelsen, og der kommer ikke til at gå tre år, før den bliver ændret, lover Gitte Hoeg.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8/9, august-september 2021