Del

Sænk dieselafgiften

Der er gode argumenter for at afbøde virkningerne af de stigende brændstofpriser med en afgiftslempelse, skriver DTL’s direktør Erik Østergaard i sin leder i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND.

Vinteren og foråret har været en brat opvågnen fra mange år med stabile priser på brændstof og stort set ingen inflation. De tider er forbi. Begge dele galopperer frejdigt derudaf. I hvert fald ind til videre.

Vi må imødese en nær fremtid med øgede omkostninger og usikkerhed om indtjeningen for transportvirksom- hederne. På side 12-13 i dette blad skriver vi om vognmændenes meldinger om rigets tilstand. Og de er rimeligt klare: Transportpriser og omsætning er steget brat, mens indtjeningen slet ikke er fulgt med. Den bliver nemlig ædt op af stigende priser på diesel og inflationen.

Og hvis indtjeningen reduceres, så mindskes også det rum, som ellers skulle give plads til investeringer, herunder ikke mindst i den grønne omstilling.

I en tid med usikkerhed om forretningens økonomiske grundlag kan man ikke forvente, at vognmændene tænker grøn omstilling som det første inden morgenkaffen.

I DTL har vi imidlertid et godt bud på, hvordan vi kan afbøde virkningerne af de stigende dieselpriser og inflation på vores medlemmer: Danmark skal følge Tysklands eksempel og sænke dieselafgifterne så meget, som EU tillader. Det har vi skrevet til skatteminister Jeppe Bruus (S) med en opfordring til at gøre.

Den danske stat har tjent kassen på salg af diesel til danske lastbiler på vej sydover og især til udenlandske lastbiler, der smutter over grænsen for at handle billigt ind her. Mon ikke salget af de store mængder af diesel, der indtil nu har været tanket i Danmark af lastbiler i international trafik mellem og gennem Danmark og Tyskland, nu skifter fra Danmark til Tyskland?

Det er i sig selv betænkeligt, at udenlandske lastbiler vil kunne køre ind i Danmark på billigere tysk diesel og udføre cabotage her i konkurrence med danske vognmænd, der kun kører nationalt i Danmark på diesel til den højere danske afgift. Og i sig selv et argument for at harmonisere den danske dieselpris med den tyske.

Danske vognmænd sørger naturligvis for at overleve ved at vælte de hastigt stigende brændstofpriser over på kunderne, der så igen sender regningen videre. I sidste ende kommer forbrugerne til at betale.

På den måde bidrager den høje danske dieselafgift til den i forvejen problematiske inflation.

Prisskruen og inflationen er dårlig for vognmændene, hvis indtjening bliver udhulet. Og for samfundet og os alle sammen der kommer til at lide under inflationen. Og for klimaindsatsen, som bliver sat tilbage.

Så der er gode både forretningsmæssige, nationaløkonomiske og klimamæssige argumenter for at afbøde virkningerne af de stigende brændstofpriser med en afgiftslempelse.

Sæt i gang, som man siger!

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2022