Del

Så ramte COVID-19 vognmændene

2020 har været et rædselsfuldt år uden fortilfælde, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i sin leder i DANSKE VOGNMÆND. Blandt de lyspunkter, der trods alt har været, peger han bl.a. på vedtagelsen af Vejpakken i EU.

Nedlukningen af flere nordjyske kommuner i november blev det første store corona­angreb på vognmandserhvervet. Hvor branchen som helhed klarede sig godt igennem forårets nedlukninger, og en del vognmænd undertiden med få tilpasninger faktisk oplevede øget aktivitet. Men efteråret har været en langt mere alvorlig affære for branchen.

Regeringens og Folketingets beslutning om at lukke ned for syv nordjyske kommuner, reducere bevægelsesfriheden mellem kommunerne og resten af landet til et minimum, samt de hårdhændede og målrettede tiltag overfor de danske minkfarme har tilsammen ramt  store dele af vognmandserhvervet hårdt. Og ikke kun i de direkte omfattede dele af Nordjylland.

Det tilkommer ikke mig at vurdere det sundhedsfaglige rationale i beslutningerne. Og der er allerede sagt og skrevet meget om minkfarme og en regering, der handlede uden lovhjemmel. Den diskussion skal nok fortsætte andetsteds.

På denne plads blot et par observationer: Af de mange henvendelser, samtaler, mails og medlemsundersøgelser med videre, som DTL Danske Vognmænd har indhentet fra medlemmer, Dansk Erhverv, DTL­A og andre i branchen, er der meget der tyder på, at virksomheder med en bred vifte af transporter har klaret sig bedre økonomisk gennem krisen.

Omvendt er det også klart, at de virksomheder, der har været bundet tæt op på mink­industrien, har lidt og fortsat lider store tab. Her er det nogle gange forretningskonceptet eller hele virksomhedens overlevelse, der er på spil.

Langt flere har også oplevet at blive sat i urimelige dilemmaer af regeringens uklare beslutninger om massive nedlukninger i Nordjylland. For når det ikke er et lovkrav at lukke ned, men en henstilling, hvad gør man så? Man vil på den ene side gerne agere ansvarligt og efterleve regeringens anbefalinger. På den anden side risikerer man dagbøder eller forliste kontrakter, hvis man ikke lever op til sine forpligtelser. Nogle kunder har også vendt deres transportør ryggen, hvis de var hjemhørende i de berørte områder.

Der herskede for længe usikkerhed om regler for medarbejdere bosat udenfor de særligt berørte kommuner. Imens sivede kunderne.

Lige nu er DTL Danske Vognmænd optaget af, hvordan følgeerhvervene til minkfarmene kan kompenseres for det store tab, de allerede har lidt eller snart får i takt med, at minkerhvervet i al fald for en tid er færdigt i Danmark. Mange vognmænd har investeret i materiel specifikt rettet mod minkindustrien og transporter knyttet dertil.

Selve minkindustrien har haft sine fortalere og mange politikere har trukket i rustning for at sikre erstatning og kompensationer. De færreste hvis nogen på Christiansborg har talt om følgeerhvervenes tab, herunder transporterhvervets tab. Lige nu tegner det ikke til erstatninger i millionklassen til vognmænd og chauffører. Transporterhvervet har ellers løftet en stor samfundsopgave med at sikre forsyningskæderne i forløbet. Det kan vi som branche være stolte af.

Men 2020 har været et rædselsfuldt år uden fortilfælde. Ikke desto mindre er det også lykkedes at få to vigtige mærkesager igennem: Dels genindførelse af godskørselslovens bestemmelser om aflønning, der fra nytår kommer til også at gælde for udenlandske chauffører, der kører indenrigskørsel i Danmark. Dels vedtagelsen af EU’s vejpakke, der allerede er i gang med at blive implementeret.

Forhåbentlig vil 2021 blive et år med færre benspænd og mere gang i hjulene for vognmændene. Jeg vil gerne ønske alle DTL­-medlemmer og læsere af magasinet en glædelig jul med håbet om et langt bedre 2021.

LÆS LEDEREN I BLADET

Læs Erik Østergaards leder i DTL-Magasinet DANSK VOGNMÆND, nr. 11, 2020