Del

Rundspørge: Mere og mere administrativt bøvl

Vognmændene udsættes i stigende grad for kontroller og krav om indberetninger og dokumentation fra myndighedernes side, viser ny rundspørge blandt DTL’s medlemmer. Især de lovpligtige indberetninger til Danmarks Statistik vækker irritation.

Myndighedskrav til transporterhvervet om kontrol og dokumentation og registrering er taget til over tid. 

Det viser en rundspørge, som DANSKE VOGNMÆND har foretaget blandt medlemmerne af DTL. 

Her svarer hver anden, at de oplever, at myndighedernes henvendelser og krav vedr. kontroller, indberetninger og dokumentationer er blevet mere hyppige. Hver tredje svarer desuden, at deres virksomhed fem til flere end ti gange det seneste år har været udsat for administrative kontroller, er blevet bedt om indberetninger og dokumentationer fra myndighederne. 

Det er især Færdselsstyrelsen og Danmarks Statistik, som vognmændene bakser med i hverdagen. Og hos Færdselsstyrelsen, som halvdelen af vognmændene i rundspørgen har været i kontakt med det seneste år, har det især handlet om virksomhedskontroller. 

Næsten som en hetz 

Vognmand Loui Olsen fra Allerød Transporten A/S har to transportvirksomheder med henholdsvis tre og seks lastbiler. De to virksomheder er de sidste fire år af Færdselsstyrelsen blevet indkaldt til virksomhedskontrol to gange hver. Og det, synes han, er alt for meget. 

- Det er voldsomt, at man så hurtigt bliver kaldt ind til kontrol igen, når der første gang ikke er blevet fundet noget. Hvis man laver en virksomhedskontrol, og det ser fint ud, burde man så ikke gå videre til andre af de tusinder af vognmandsvirksomheder i stedet for at udtage mine virksomheder til kontrol igen? Laver man en kontrol og skriver bagefter, at alt er i skønneste orden, hvad er så bevæggrunden for at foretage én så hurtigt igen? Det virker næsten som en hetz, siger Loui Olsen. 

Irritation over Danmarks Statistik 

Det er ikke kun Færdselsstyrelsens ageren, der generer vognmanden. De sidste to år har han fået ikke mindre end 20 mails fra Danmarks Statistik med forskellige krav om indberetninger. Især indberetningerne til statistikken ”Godstransport med lastbil”, populært kaldet Godsstatistikken, vækker voldsom irritation hos ham og i øvrigt hos mange af de andre vognmænd, som har besvaret rundspørgen. Dem kan han og kollegerne nemlig ikke ignorere uden at få politiet med deraf følgende bøder på nakken. 

- Danmarks Statistik kom en gang imellem før i tiden, måske to gange om året. Men inden for de sidste par år 20 gange. Men jeg tænker, at vi har 8.000 vognmandsvirksomheder i Danmark. Skal de virkelig bruge så meget statistik? Når man bombarderer med spørgsmål, bliver folk så trætte, at det bliver useriøst. De risikerer, at folk bare giver Danmarks Statistik en sludder for en sladder. Og hvad er statistikken så værd? spørger Loui Olsen. 

Håb forude 

Godsstatistikken er reguleret af en EU-forordning, så Danmark kan ikke beslutte, at den ikke skal gælde her i landet. Det er ovenikøbet forbundet med politiinddragelse og bøder, hvis vognmænd undlader at indberette til Godsstatistikken. 

Men måske er der håb forude. Danmarks Statistik kører fra næste år et projekt med at forenkle og automatisere indberetningerne til godsstatistikkerne. Et arbejde, som økonom Morten Pernø fra DTL- Danske Vognmænd er inddraget i. 

- Det er håbet, at hvis det lykkes at automatisere indberetningerne fra især de større transportvirksomheder, så vil datagrundlaget i statistikken blive så stort, at det vil lette byrden for de mindre vognmænd, som især er belastet af de gentagne krav om indberetninger til godsstatistikken, siger Morten Pernø. 

 

Danmarks Statistik topper listen over myndigheder, som det seneste år har været i kontakt med vognmændene. 

Kilde: Rundspørge om administrative kontroller og indberetninger m.v., DTL, september 2023. 

 

Citater fra rundspørgen

Det gør ikke noget, hvis der blev skåret ned på alle de kontroller og indberetninger, der skal laves.

 

Har kun den bil, jeg selv kører, så tænker, jeg slipper nemt. Har lige haft mulighed for en bil mere, men valgte at sælge bilen i stedet for at skulle ansætte en chauffør. Netop på grund af de administrative krav og bøvl og efter råd fra kollegaer.

 

Jeg forstår ikke relevansen vedr. Danmarks Statistik.

 

Man bruger efterhånden mere tid på at fortælle myndighederne ti forskellige steder, at tingene faktisk er i orden. Hvorfor kan alt ikke samles i virk.dk? Jeg synes, at de kontrollerer for kontrollernes skyld oveni, at de ændrer reglerne konstant. Må vi snart være her?

 

Jeg er så træt af Danmarks Statistik. Det føles som totalt tidsspilde. Færdselsstyrelsen og kommunen samt Arbejdstilsynet er relevante for at holde styr på branchen.

 

Jeg hader at bruge tid og kræfter på indberetning til Danmarks Statistik. Før kom der en 2-4 gange årligt, nu er det en lind strøm.

 

Jeg synes, at det er helt grotesk, at man skal indberette til diverse statistikker pr. tvang og bliver truet med politi, hvis man ikke efterlever deres krav. Det er ikke brugbart at bruge tvang.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 7, 2023