Del

Rundspørge: Flere rastepladser ønskes

Rastepladser – eller rettere manglen på samme – er et kæmpeproblem for DTL’s medlemmer. Det fremgår af en frisk rundspørge, som DANSKE VOGNMÆND har foretaget.

Der er slet ikke rastepladser nok til at dække behovet for parkering til store køretøjer. Og det gælder både langs motorvejene og i kommunerne.

I en ny rundspørge, som DANSKE VOGNMÆND har gennemført blandt DTL’s medlemmer, mener tre ud af fire således, at staten bør etablere flere rastepladser langs landets motorveje. Som et medlem bemærker i rundspørgen:

”Forhold for parkering med lastbil er for mig at se det største problem overhovedet. Det kan ikke være rigtigt, at alle pladser er optaget efter kl. 16.00. Danske chauffører sover altså også ude i løbet af ugen, hvis diverse kontorer i København skulle være i tvivl. Det er ikke kun udenlandske biler/chauffører, der har brug for parkeringsmuligheder for natten plus måske endda et toilet, hvis det ikke er at stramme den. Padborg-lejren havde næsten bedre forhold...”

Vognmand: Alt optaget
Medlemmets udsagn bekræftes til fulde af vognmand Tom Hansen fra Kalundborg, der på hverdage overnatter ude imellem kørslerne for DLG. Tom Hansen er tillige en af talsmændene for DTL’s selvkørernetværk:

- Det er et dagligt problem. Jeg er nødt til at holde ulovligt tre gange om ugen, for når jeg ankommer til rastepladsen mellem kl. 18 og 21, så er der ikke flere ledige pladser. Der er et kæmpe behov for at udbygge rastepladserne, siger han.

Adm. direktør i DTL, Erik Østergaard, mener, det er urimeligt, at danske vognmænd og deres chauffører dagligt er forhindret i at kunne finde parkering til afholdelse af deres lovpligtige hvil, fordi pladserne er optaget af udenlandske lastbiler, som fortsat parkerer i stort tal med behov for overnatninger og lange liggetider.

- Der er derfor brug for dels at sikre flere parkeringspladser og for at styrke indsatsen mod social dumping, så færre udenlandske lastbiler holder og fylder op uden grund. Der ligger et desværre hengemt forslag fra Vejdirektoratet, som for 180 millioner mærkbart ville kunne forbedre situationen med manglende rastepladser og de dertil hørende faciliteter. Det forslag kan de godt tage op af skuffen og gøre til virkelighed, siger han.

Kommunerne bør ruste op
Men det er ikke kun staten, som er i skudlinjen, når det gælder rastepladsproblemet i Danmark. Også kommunerne bør ruste op, når det gælder at stille p-pladser til rådighed for de store biler, mener mange vognmænd. Halvdelen efterspørger således bedre toiletforhold på de kommunale rastepladser, næsten lige så mange vil have flere p-pladser i kommunerne, og hver tredje efterlyser løsninger på problemerne med camperende udenlandske lastbiler på de kommunale rastepladser.

De gange, vognmand Tom Hansen har brug for kommunal parkering, er det et ”kæmpe problem”.

I de fleste industriområder er der i dag parkeringsforbud for lastbiler. Og der mangler henvisninger til, hvor vi så kan holde og tage vores hvil.

- Jeg kunne godt ønske mig en eller anden form for informationsservice, som man kunne logge sig ind på og se, hvor der er parkering. Det bliver så i stedet ofte til parkering på vigepladser langs hovedvejene, hvor der hverken er toiletfaciliteter eller mulighed for at spise, siger han.

Tom Hansen indrømmer, at han og kollegerne nogle gange tager risikoen for en parkeringsafgift og holder hvil i et fjernt hjørne på Føtex’ parkeringsplads. Der er han nemlig tæt på både varm mad og toilet.

- Vi har jo ikke noget valg. Hvilet skal holdes. Parkeringsafgiften er vi nødt til at lade gå videre til kunden, siger han.

Erik Østergaard vil have kommunerne til at investere i ordentlige sanitære forhold for chauffører og vognmænd.

- Mange kommuner lider under ulovlige og ofte uhensigtsmæssige lastbilparkeringer på villaveje, i rabatten, på havnearealer og i industriområder. Der flyder med affald og afføring bag buske og træer. Det er ikke rimeligt. Der er behov for flere og bedre faciliteter i kommunerne, så der langs vejene er reelle og ordentlige muligheder for vognmænd og chauffører for adgang til toiletter. Ikke mindst i den nuværende situation, hvor Covid-19 har fået mange arbejdspladser til at lukke for, at chaufføren kan låne et toilet i forbindelse med, at gods hentes eller leveres, påpeger direktøren.

Vejvedligehold
En anden opgave, som kommunerne bør tage op, er vedligehold af de kommunale veje. To ud af tre vognmænd i rundspørgen efterlyser, at kommunerne opprioriterer vedligeholdelse og udbedring af

vejene. Næsten lige så mange vil have kommunerne til at oppe sig, når det gælder beskæring af træer og buske langs vejene. Når de nu er i gang, bør kommunerne løse problemerne med hastighedsbump på vejene, mener vognmændene.

Vognmand Tom Hansen:

- Beskæring af træer og buske foregår slet ikke mange af de steder, jeg kommer på de mindre kommunale veje. Her er jeg ofte nødt til at holde tilbage for at lade modkørende komme forbi. På det overordnede vejnet er vejene ok, men på de mindre kommuneveje er belægningen i forfald. Lige nu mærker vi det for alvor efter vinterens frost, som har været hård ved vejene.

Læs historien i bladet

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, marts 2021