Del

Rundspørge: ESG-krav er en administrativ byrde

Store virksomheder skal nu redegøre for deres CO2-belastning. Den forpligtelse ryger videre til underleverandørerne herunder vognmændene, der advarer om, at ESG-rapporteringen er en ny administrativ byrde.

Siden januar er virksomheder med flere end 500 ansatte begyndt at kortlægge deres CO2­udledning til brug for årsregnskaberne. For at kunne gøre det efterspørger virksomhederne såkaldte ESG­-data fra underleverandørerne herunder vognmændene. Og kravene til de mindre virksomheder er begyndt at strømme ind. 

Det viser en rundspørge, som DANSKE VOGNMÆND gennemførte i februar. 

Blandt DTL’s medlemmer er det især transportvirksomheder med flere end 20 medarbejdere, som er gået i gang med at arbejde med ESG­-data. På tværs af størrelse oplever alle, at kravene om at levere ESG­-data er en administrativ byrde, mens store og små virksomheder oplever forskellige udfordringer. 

Skive Kran og Transport: Kommer til at koste os livet 

Vognmand Poul Silkjær fra Skive Kran og Transport har otte biler i flåden. Han er langt fra begejstret for fremover at skulle levere ESG­-data til kunder og leverandører. Faktisk mener han, at den grønne omstilling herunder kravene om at levere ESG­-data kommer til at koste de små vognmandsvirksomheder livet. 

- ESG-­reglerne er en god måde at lukke små virksomheder på. Kunderne vil gerne stille kravene, men ikke betale. Så derfor bliver de små hægtet af, for de store skal nok klare sig, siger han. 

- Vi administrerer os selv ihjel. Vi har aldrig brugt så meget tid og penge på administration som nu. Man har lovet os igen og igen, at det skulle blive lettere at være lille virksomhed eller vognmand. Men det er kun blevet sværere. Det ender med, at en intelligent elite kommer til at sidde på det hele. Og det bliver ikke de små vognmænd. I forhold til de store virksomheder bruger vi i forvejen forholdsvist mange flere ressourcer på administration fx til Danmarks Statistik. Det har vi ikke en mand til. Og nu kommer ESG­-rapporteringen oveni, siger Poul Silkjær. 

ESG-­reglerne er en god måde at lukke små virksomheder på. Kunderne vil gerne stille kravene, men ikke betale. Så derfor bliver de små hægtet af, for de store skal nok klare sig.

 

Det er ikke kun data­rapporteringen, som efter Poul Silkjærs opfattelse bliver fatal for de små vognmænd. Endnu værre er det nemlig, at for at leve op til de grønne krav må de imødese at skifte fra dieseldrevne lastbiler til elektriske lastbiler. 

- Vi bliver udfaset i stor stil. For små vognmandsvirksomheder som vores har ikke ressourcer til at skulle give 3,5 millioner kroner for en elektrisk lastbil i stedet for de 1,2 millioner en dieselbil koster. Den ekstraudgift kan jeg ikke skrive på regningen, og jeg får ingen kompensation for udgiften. Det magter vi ikke. Der er så meget, der bare bliver pålagt os. Man glemmer at gå ud og fortælle befolkningen, at den grønne omstilling kommer til at koste 30 procent af deres realløn, uden at de får kompensation. 

Thurah Transport A/S: Meget forskellige krav 

Hos Thurah Transport A/S kan projektleder Andreas H. Mouritsen godt forstå, hvis små vognmænd får svært ved at leve op til at levere ESG­-data til kunder og andre. 

- Vi har folk i huset til at løfte den opgave, siger han, der melder, at kravene om at levere ESG­-data for længst er begyndt at strømme ind fra kunderne. 

-  Kravene er meget forskellige, og vi prøver at besvare så godt, vi kan. Indtil videre er der mange usikkerheder rundt omkring. Hvordan, de ønsker rapporteringen, er forskellig. Nogle vil have den på fakturaen, andre vil have en månedlig opgørelse. De vil hver især have det, så det passer i deres måde at lave deres rapportering på, siger han, der ikke mener, at reglerne har bundfældet sig i samfundet endnu. 

Standarder mangler 

Her bekræfter Andreas H. Mouritsen resultatet af rundspørgen, der viser, at blandt de større virksomheder, der allerede arbejder med ESG, opleves manglen på skabeloner og standarder for ESG­-rapporteringen som en udfordring. 

- De standarder og måder at gøre tingene på, når det gælder det økonomiske regnskaber, findes ikke endnu for ESG­-rapporteringens vedkommende. Der mangler kontrolmekanismer og en beskrivelse af, hvordan data bliver kontrolleret. Så vi arbejder en smule i blinde, siger han, der mener, at bilproducenterne kan hjælpe. 

- Hos Thurah henter vi data direkte fra bilernes computere i realtid og kan derfor lave en meget retvisende ESG­-rapport til vores kunder, men det betaler vi også for. Bilproducenterne kunne derfor åbne op for bilcomputerne, så vognmændene kan tilgå bilernes forbrugsdata uden merbetaling. Det vil fjerne usikkerhed i beregningerne af bilernes CO2­udledning. Og netop usikkerheden omkring beregninger, og hvordan man som underleverandør skal rapportere videre i værdikæden, er den største udfordring. ESG- og særligt CO2­-rapportering er allerede blevet et konkurrenceparameter, og selv små afvigelser i beregningsmetode kan have stor betydning for resultatet. 

I dag leverer Thurah Transport A/S på kundernes efterspørgsel ESG­-data. Men fra 2026 skal virksomheden i lighed med alle andre små og mellemstore virksomheder også inkorporere ESG­-data i årsregnskabet. 

- Frem til da øver vi os, siger Andreas H. Mouritsen.  

RESULTATER FRA RUNDSPØRGEN OM ESG

  • Kun godt halvdelen af DTL’s medlemmer har hørt om de nye krav til ESG-rapportering.

  • Det er især større vognmænd med flere end 20 ansatte, som er kommet i gang med at arbejde med ESG.

  • Blandt de største vognmænd med flere end 51 ansatte har de fleste spurgt kunderne, hvorvidt de kan vente efterspørgsel på ESG-data.

  • Jo større vognmand, jo større er også efterspørgslen på ESG-data fra kunder, långivere og leverandører. Otte ud af ti virksomheder med flere end 100 ansatte melder således om, at der efterspørges ESG-data.

  • Blandt dem, der allerede oplever efterspørgsel på ESG-data, svarer to ud af tre, at efterspørgslen kommer fra kunderne, mens også långivere er begyndt at spørge efter data.

  • På tværs af alle opleves de nye krav om at levere ESG-data som en administrativ byrde.

Kilde: Medlemsundersøgelse om ESG (rapportering af klimaaftryk), DTL – Danske Vognmænd, februar 2024 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 2, 2024