Del

Rigtigt af transportministeren at holde fast

Regeringen har i et svar til EU-Kommissionen om lovligheden af 25 timers parkering fastholdt sin opfattelse af, at det ikke krænker EU-Traktaten. Samtidig overvejer regeringen en øget fleksibilitet på pladserne. DTL – Danske Vognmænd bifalder regeringens tilgang.

Transportministeren har nu svaret på EU-Kommissionens begrundede udtalelse fra maj måned, hvor Kommissionen uddyber sin opfattelse af, at Danmark overtræder EU-retten ved de tidsbegrænsede 25 timers parkeringer på statslige rastepladser.

Det er Kommissionens opfattelse, at Danmarks tidsbegrænsede parkering på højst 25 timer på statslige rastepladser krænker friheden til udveksling af transportydelser efter forordningen om adgangen til markedet godstransport.

Men transportministeren er ikke til sinds at vige fra sin oprindelige opfattelse af, at tiltaget har været lovligt. I svaret anfører ministeren, at Danmark ikke anerkender, at den tidsbegrænsede parkering på højst 25 timer på statslige motorvejsrastepladser krænker rettighederne efter adgangsforordningen og køre- og hviletidsreglerne.

Betaler sig at argumentere

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard bifalder, at ministeren holder fast: - Det betaler sig at argumentere for de principper, der ligger bag ved de nationale initiativer. Det så vi også i sagen om cabotageture og hvil i førerhuset. Det væsentlige er, at tiltaget gælder for alle, og at der ligger sikkerheds- og velfærdsmæssige hensyn til grund for restriktionerne.

Netop principperne er noget, som regeringen fra starten har gjort en del ud af. Kort og godt har regeringen det princip, at det ikke er en statslig opgave at stille parkeringsfaciliteter til rådighed for langtidsparkering. Det er nemlig ikke angivet i forordningen om retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet, at rastepladser skal kunne benyttes til langtidsparkering, anfører ministeren.

Ministeren henviser også til, at det ifølge køre- og hviletidsreglerne er op til virksomheden at sikre, at det lange hvil kan afholdes. Det må derfor være virksomhedens ansvar at planlægge ruten, således at chaufføren kan benytte de alternative parkeringsfaciliteter i Danmark, der er til rådighed for afholdelse af det lange hvil.

God grund til fleksibilitet

Erik Østergaard roser ministeren og ministeriet for samtidig at have overvejet og vurderet en række af alternative foranstaltninger for at finde den bedste løsning til at opfylde de legitime formål med restriktionerne:

– Der kan være god grund til at se på fx muligheden for at indføre betalingsparkering, herunder muligheden for at benytte bomanlæg og muligheden for at anvende fleksibel fordeling af parkeringsarealer. I min optik kunne fleksibel parkering være parkeringsarealer, der fx er beregnet til – reserveret for – personbiler om dagen og lastbiler om aftenen og om natten. Samtidig er det ikke utænkeligt, at der visse steder efter omstændighederne bør være mulighed for at indføre tidsbegrænset parkering på mellem 3-25 timer. Og så er der selvfølgelig muligheden for forholdsvis billige anlægsforbedringer og anlæg af nye rastepladser, som ministeren også nævner. Det spor har DTL allerede anbefalet ministeren at følge, når budgettet skal lægges for infrastrukturen, slutter Erik Østergaard.

Se nærmere om regeringens svar her.