Del

Regelrod sinker grøn omstilling

Elektriske varebiler er nu ved at være attraktive som alternativer til dieselbiler, men reglerne er ikke fulgt med, og det afholder varebilsvognmænd til at skifte til de elektriske biler.

Regelrod betyder, at den grønne omstilling af varebilerne forsinkes. 

I 2018 vedtog Folketinget, at varebilschauffører med lille kørekort til varebiler skulle have lov til at føre elektriske varebiler på op til 4.250 kg totalvægt. 

Formålet var at fremme den grønne omstilling i varebilsbranchen. Den ekstra vægt skulle kompensere for de ganske tunge batterier, der skal til for at drive en bil, og som giver bilen en reelt anvendelig rækkevidde. 

Men sådan er det slet ikke gået. For politikerne glemte at tage højde for, at så snart en bil, der skal køre gods for fremmed regning, overstiger den maksimale totalvægt på 3.500 kg, så træder et sæt af EU-regulerede regler i kraft. Regler der ellers er beregnet for de tunge lastbiler og lastbilvognmændene. Pludselig bliver den elektriske varebil omfattet af krav om tachograf, hvis den skal køre længere end 100 km om dagen, af kørehviletidsregler samt af ekstra uddannelseskrav til chaufførerne. Og varebilsvognmanden bliver omfattet af reglerne om fællesskabstilladelse til godskørsel med lastbil. 

Grus i den grønne omstilling 

Hos pakkeleverandøren GLS har regelrodet smidt grus i virksomhedens grønne omstilling. Det oplyser Kasper Lundsgaard, chef for virksomhedsudvikling ved GLS. 

 - Intentionen med lovgivningen er rigtig god og giver mulighed for at få den nødvendige rækkevidde og gøre store elektriske varebiler til et reelt alternativ. Men desværre er den ikke anvendelig i praksis på den måde, den er udformet. Og det betyder en voldsom begrænsning i udbredelsen af de her køretøjer, siger han og  giver et eksempel. 

- Vi har oplevet flere møder mellem chauffører og politiet, hvor der har været usikkerhed omkring, hvordan reglerne skulle fortolkes. Hvilket har været til gene for driften, og vi har oplevet en vis frustration fra myndighedernes side. Når både vi og myndighederne har svært ved at navigere, så er det tæt på umuligt for den enkelte vognmand. 

Ifølge GLS bliver det nogle trælse udfordringer, man skal i gang med, når man skal køre med de elektriske varebiler. 

- Producenterne er længere fremme, men reglerne halter langt bagefter. Og reglerne er ugennemskuelige. Hvis reglerne ellers var i orden, ville det være attraktivt at skifte til elektriske biler, siger Kasper Lundsgaard. 

Udfordring at dokumentere 

GLS har i et par år benyttet varebiler på 4.250 kg, og allerede ved opstarten var der problemer, fortæller Kasper Lundsgaard. 

- Det var simpelthen en udfordring at få bilen indregistreret. Myndighederne kunne ikke finde ud af, om bilen var en lastbil eller en varebil, siger han og nævner en daglig udfordring, når virksomheden kører med de elektriske varebiler på 4.250 kg: 

- Hvordan dokumenteres det, at chaufføren faktisk må køre bilen? Bilernes handskerum er fyldt med papirer, som skal hjælpe chaufføren ved et eventuelt møde med politiet. Men det er en dårlig situation for chaufføren, for han kan ikke udrede, hvordan tingene hænger sammen og forklare politiet, hvorfor han sidder i en ”lastbil” med et lille kørekort. Samtidig er den menige betjent heller ikke velbevandret i denne undtagelse fra reglerne. Vi har bedt myndighederne om at udstede et bevis eller officielt dokument på, at chaufføren må køre den her bil med lille kørekort. Men det har ikke kunnet lade sig gøre, siger han. 

Regler, ikke teknikken, bremser 

Et stort segment i varebilsbranchen, blandt andet kurerkørslen, bliver nærmest udelukket fra den grønne omstilling, hvis man ikke får tilpasset reglerne, mener GLS. 

- Hvis man får en booking på en levering, der er mere end 100 km fra bilens udgangspunkt, så skal tachografen sættes til. Men kurerbilerne ved ikke nødvendigvis, hvad de skal køre med eller hvorhen, når dagen begynder. Så medmindre vognmanden betaler for installation af tachograf, hvilket jo ikke var meningen med lovændringen, så forhindrer reglerne elbilerne i at blive anvendt i et fleksibelt set up, hvor der er risiko for at skulle køre længere ture. Og så er vi ude i, at den del ikke bliver elektrificeret, siger Kasper Lundsgaard og fortsætter:  

- Det er i vid udstrækning reglerne og ikke længere teknikken, der bremser den grønne omstilling, når vi taler varebiler. Bilerne begynder for alvor at have rækkevidden, og prisen er på vej ned i et attraktivt leje, men med store biler er vi begrænset til under 100 km, og vi kan ikke få den nødvendige kombination at rækkevidde og lasteevne. Det forhindrer lovgivningen. 

Arbejdsgruppe diskuterer problemet  

Transportministeren nedsatte i 2022 den såkaldte Arbejdsgruppe vedrørende 11 kg-reglen og varebilchaufførers arbejdsvilkår. Udover 11 kg-reglen har gruppen fået til opgave at komme med forslag til ministeren om, hvordan reglerne for varebiler kan tilpasses, så de spiller sammen med den grønne omstilling.  

Erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm, sidder med i gruppen og har flere gange påpeget, at gamle regler kolliderer med virkeligheden til skade for den grønne omstilling. 

- Vi har godt nok arbejdet med det her i lang tid, men noget tyder på, at en midlertidig løsning er i sigte, siger han forsigtig optimistisk. 

Arbejdsgruppen skal aflevere sine forslag til ministeren inden sommerferien. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2024