Del

Rapport: To tons ekstra på de syv-akslede tidligst om to år

Der er god samfundsøkonomi i at forøge vægtgrænsen for syv-akslede vogntog med to tons, men det kan formentligt tidligst ske to år efter en eventuel beslutning. Det fremgår af et endnu ikke offentliggjort rapportudkast fra COWI.

Der er både klimagevinster og penge i at forøge vægtgrænsen for syv-akslede vogntog fra de nuværende 56 tons til 58 tons.  

Det fremgår af et udkast til rapport, som COWI har udarbejdet til Vejdirektoratet, og som DANSKE VOGNMÆND har fået aktindsigt i. 

Det hedder således bl.a. i rapporten, at forøgelsen af vægtgrænsen med to tons giver “en gennemsnitlig årlig CO₂-reduktion på 21.000 tons i perioden 2024 til 2043”. 

Videre hedder det, at vægtforøgelsen vil give “en samlet samfundsøkonomisk gevinst (nettonutidsværdi) på mellem 734 og 1.385 mio. kr., afhængig af, om der medregnes omvejskørsel og afhængig af, hvilken CO₂-pris, der anvendes.” 

En positiv sidegevinst, hvis transportministeren vælger at følge COWI’s anbefalinger, er, at vægtgrænsen for tre-akslede lastbiler samtidigt foreslås sat op med to tons til 28 tons. Den havde ministeriet nemlig glemt ved de netop udmeldte forøgelser af vægte og dimensioner. 

DTL: Sæt i gang 

I DTL er adm. direktør Erik Østergaard godt tilfreds med rapportens konklusioner: 

- Vi har længe påpeget, at der både er gevinster for samfundet og for vognmændene ved at forøge vægtgrænsen. Jeg kunne godt have ønsket mig, at man også havde regnet på, hvad en forøgelse af vægtgrænsen til 60 tons ville betyde. Men det trækker i den rigtige retning, at COWI er enige med osi gevinsterne ved at forøge grænsen, siger han til DANSKE VOGNMÆND. 

Hvad direktøren til gengæld er knap så begejstret for, er, at COWI lægger op til, at forøgelsen af vægtgrænsen tidligst kan ske om to år. Så lang tid vil det efter konsulentfirmaets vurdering nemlig tage dels at tjekke, om landets op mod 1.300 broer kan klare belastningen fra de 58 tons tunge vogntog, dels at sætte skilte op, tage dem ned eller ændre dem, så de passer til en ny, tungere virkelighed. 

- Det bør kunne gøres væsentligt hurtigere. I vores meget større naboland, Sverige, tog den tilsvarende øvelse således bare ni måneder, siger direktøren, som i medlemsskaren tæller rigtig mange vognmænd, der står på spring til at udnytte den nye højere vægtgrænse. 

- Så opfordringen herfra skal være: Sæt i gang, slutter Erik Østergaard.  

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2024