Del

Rapport om produktivitet berører også transporterhvervet

Produktivitetsrådets nyeste produktivitetsrapport fokuserer hovedsageligt på skatteforhold, klimatiltag og fremstillingsindustrien. Men nogle af de forhold, rapporten fremhæver af betydning for produktiviteten, har i høj grad også interesse for transporterhvervet, mener DTL – Danske Vognmænd.

Produktivitetsrådet skal årligt overvåge produktivitetsudviklingen i dansk økonomi og analysere faktorer bag udviklingen i produktivitet og konkurrenceevne. Rådets netop offentliggjorte rapport for 2023, med effektvurderinger og konkrete anbefalinger til styrkelse af produktivitetsudviklingen, nævner ikke konkret forholdene i transporterhvervet. Men derfor kan man godt blive klogere af at læse den med transportbriller på, mener DTL’s adm. direktør Erik Østergaard:

Rådets faresignaler skal tages med et gran salt

- Vi kan fra rapporten konstatere, at i perioden efter finanskrisen har produktivitetsvæksten i Danmark været højere end i en række andre lande, hvilket ifølge rapporten blandt andet kan tilskrives en relativt høj produktivitetsfremgang inden for transport. Det kan vi absolut kun være tilfredse med.

Produktivitetsrådet fremhæver dog samtidig, at SVM-regeringens planlagte nedsættelse af beskatningen for virksomhedsoverdragelse, skaber et incitament til, at virksomheder overdrages til næste generation, også i tilfælde hvor arvingerne ikke er de bedste ledere af virksomheden. Rådet henviser til dokumenterede tegn på, at de familieejede virksomheder i gennemsnit er dårligere ledet og opnår dårligere regnskabsmæssige resultater end andre virksomheder. Rapporten konkluderer, at en øget tendens til at fastholde et familieejerskab kan resultere i ”misallokering af talent på samfundsniveau og en lavere gennemsnitlig produktivitet”.

DTL – direktøren er ikke ubetinget enig i denne fremlægning, når det gælder transporterhvervet:

- Jeg ser det lidt som en skrivebordsteori, der bliver udfordret af virkeligheden. Fx vognmandsbranchen består jo traditionelt af mange familieejede virksomheder, der i mange tilfælde overdrages til næste generation. Alligevel har vognmændene i tiden efter finanskrisen formået at arbejde sig op til at løfte de krav, som samfundet i dag stiller til transportydelserne. Det så vi eksempelvis under Coronakrisen. Jeg mener derfor, at Rådets faresignaler skal tages med et gran salt. Tværtimod har vi set masser af kloge og dygtige generationsskifter hos vores medlemmer, hvor man også benytter sig af lejligheden til at sælge fra eller fusionere alt efter situationen.

Påvirkning af produktivitet er ganske overhængende 

Til gengæld kan Erik Østergaard godt genkende rapportens konstatering af, at de seneste års indgåelse af en række klimapolitiske aftaler har potentiale til at påvirke effektivitet og produktivitet i samfundet, da den påvirker virksomhedernes og borgernes rammevilkår i dansk økonomi:

- Den fare er ganske overhængende, når vi taler transporterhvervet. Alene den usikkerhed, der i dag eksisterer om, hvad man bør investere i af materiel for at være med på den grønne bølge, påvirker produktiviteten i en vognmandsvirksomhed i negativ retning. Kan man ikke opnå den fulde udnyttelse af materiellet, blot fordi det skal være grønt, så hænger hverdagen ikke sammen. Hertil kommer planerne om en kilometerafgift, der i første led pålægger vognmændene betydelige omkostninger, der skal håndteres i et stærkt konkurrencepræget marked.

 

Læs rapporten her